Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Politici na Slovensku nechcú pustiť rozhodovanie o verejnom záujme zo svojich rúk

Združenie Slatinka včera na podujatí v NR SR predstavilo médiám, odbornej verejnosti aj politikom ucelenú brožúru o verejnom záujme. Brožúra obsahuje analýzy legislatívy a súdnych rozhodnutí zo Slovenska aj zahraničia, rozhovorov, analýz územných plánov regiónov a výsledky prieskumu u mladých ľudí. Vyplýva z nich, že rozhodovanie o verejnom záujme je u nás stále prevažne v rukách politikov.

Aby sme tu namiesto naozajstného lesa nemali už len les bilbordov

M. Huba na 54. schôdzi NR SR v reakcii na návrh legislatívne obmedziť vizuálny smog.

Som zásadne proti zbytočnému plytvaniu potravinami

Z reakcie M. Hubu na návrh „potravinového“ zákona z dielne strany SKOK na 54. schôdzi NR SR.

Etické aspekty, ľudské hodnoty a ich hierarchia

Úvodné vystúpenie M. Hubu v rámci workshopu k etickým otázkam súvisiacim s jadrovou energetikou ako súčasti medzinárodného projektu PLATENSO. Workshop sa konal na pôde NR SR v piatok 9. októbra 2015.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 42. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci september 2015.

Dobre už bolo. Držte si širáky, vážení, pôjdeme z kopca, varuje ekológ a poslanec Mikuláš Huba

mh foto Zora Paulíniová

EXKLUZÍVNY ROZHOVOR pre ParlamentneListy.sk s prof. RNDr. Mikulášom Hubom, CSc., vedcom, ekológom a poslancom NR SR. Som presvedčený, že postoj nášho premiéra a vlády sa nám vráti ako bumerang. Premiér možno z krátkodobého hľadiska pomohol svojmu Smeru-SD, ale z dlhodobého hľadiska uškodil Slovensku.

V dôsledku politickej nečinnosti prichádzame o prírodu v Európe

WWF, 2. 10. 2015: Európska komisia dnes vydala Priebežnú správu k Stratégii EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020, ktorá konštatuje, že v posledných rokoch členské štáty nezabezpečili efektívnu ochranu prírody a obnovu ekosystémov. Hlavnými dôvodmi straty biodiverzity sú nedostatočná implementácia a presadzovanie existujúcej európskej legislatívy a zvýšený tlak zo strany poľnohospodárstva (1).

Diskusné fórum o verejnom záujme

Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako je definovaný verejný záujem v našej legislatíve, prečo v mnohých mestách a obciach verejnosť bojuje proti stavbám a činnostiam vo verejnom záujme a aké to má dôsledky pre miestne komunity.

Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy?

Na parlamentnej pôde vystúpili poprední slovenskí odborníci na zmenu klímy Alexander Ač, Pavel Matejovič a Jozef Pecho. Tí v auguste otvoreným listom upozornili prezidenta SR a ďalších ústavných činiteľov na hrozivý priebeh procesov spojených so zmenou klímy a navrhli niektoré potrebné kroky.

List prezidentovi vo veci novely stavebného zákona

Vážený pán prezident, ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň členovia vecne príslušných parlamentných výborov si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nepodpísali a na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky vrátili novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Stránky