Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Výzva prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi

Vážený pán prezident, v prvom rade si Vás dovoľujem požiadať, aby ste nepodpísali vládne návrhy zmeny Ústavy SR a Trestného zákona, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 8. a 9. decembra 2015.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 44. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci november 2015.

Lesníci a ochranári sú „odsúdení“ na strategickú spoluprácu

Bratislava, 7. 12. 2015 - Ochranárstvo a lesníctvo sa na Slovensku často vnímajú ako dve protirečivé, niekedy až nezmieriteľné profesie či prístupy k prírode lesov a lesnej krajine. Toto vnímanie dlhodobo posilňujú rôzne kauzy, z ktorých najvypuklejší bol (a je) prípad tzv. „obnovy Tatier“ po veternej smršti v novembri 2004. Zdá sa ale, že aj na tomto fronte môže dôjsť k dôležitým zmenám.

Spájame statočných - 6. diel

Ján Mičovský, poslanec NR SR pozýva: Už po šiestykrát budeme poctení možnosťou oceniť občiansku odvahu.

Moje skúsenosti s odpoveďami na interpelácie v tomto volebnom období

V predchádzajúcich týždňoch som sa na členov vlády obrátil so 17 interpeláciami, z toho odpoveď som už dostal na 15 z nich. Ale nebudem sa venovať len týmto posledným odpovediam. Skôr sa pokúsim o stručné zovšeobecnenie mojich poznatkov a skúseností s odpoveďami členov vlády na interpelácie v celkom uplynulom volebnom období, pričom budem vychádzať z reprezentatívneho súboru viac ako 120 dokumentov. Podotýkam, že s interpeláciami som sa v tomto volebnom období obrátil na všetkých členov vlády (aj keď nie na všetkých rovnako často).

Interpelácia ministra školstva v téme EkoIuventy

Bratislava, 19. 11. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister, dovoľte, aby som sa prostredníctvom interpelácie na Vás obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa budovy Iuventy – Inštitútu pre deti a mládež Slovenska a okolitých pozemkov na Búdkovej ceste č. 2 v Bratislave.

Interpelácia ministra financií SR v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu

Vážený pán minister, v uplynulých rokoch sa v návrhoch zákonov o štátnom rozpočte, ktoré ste predkladali do Národnej rady Slovenskej republiky, viackrát spomínal terminus technicus celkové bohatstvo štátu.

V predvečer začiatku globálneho klimatického summitu (možno poslednej šance zachrániť svet)

Kolektívnou samovraždou ľudstva je stav, keď na budúcnosť detí a vnukov kašlú nielen politici, ale aj ich voliči. (Na Slovensku sme v tom takmer dokonalí/é).

 

Vyhraj voľby, môžeš všetko?

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k novela zákona o rokovacom poriadku, NR SR, 25. 11. 2015.

Stránky