Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne, bezpečnostné a iné súvislosti

Úvodné vystúpenie Mikuláša Hubu na prednáškovo – diskusnom seminári s medzinárodnou účasťou.

Procedurálne návrhy na doplnenie 56. schôdze NR SR

  1. Navrhujem, aby Národná rada požiadala verejnú ochrankyňu práv o prednesenie správy o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku ešte na tejto schôdzi a aby súčasťou tejto správy bola aj informácia a stave dodržiavania ústavného práva na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informovanie o ňom.

Odôvodnenie: Považujem za žiaduce, aby sme takúto správu prerokovali, vzhľadom na množiace sa podnety, ktoré vo sfére nedodržiavania ľudských práv dostávame.

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne a bezpečnostné súvislosti - pozvánka

Prednáškovo-diskusné podujatie pod záštitou poslanca NR SR Mikuláša Hubu organizované v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike.

Slovensko potrebuje nový stavebný zákon, musí však byť kvalitný. Namiesto neho poslanci napokon schválili právny paškvil

Nový stavebný zákon v podobe, v akej ho predložila vláda, nebolo žiaduce prijať. Bol som vnútorne presvedčený, že by bolo najlepšie o tomto návrhu vôbec nerokovať. Po konzultácii s odborníkmi som sa priklonil k miernejšej formulácii: teda k žiadosti, aby sme návrh zákona vrátili predkladateľovi na dopracovanie.

Záchvat ľudskosti sa stále nekoná

Modifikovaná podoba reakcie M. Hubu na vystúpenie J. Mičovského na 56. schôdzi NR SR.

Verejné priestory patria verejnosti

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie A. Hlinu pri odvolávaní ministra Draxlera v NR SR, 21. 10. 2015.

Nedajme si ukradnúť nos spomedzi očí!

Z vystúpenia M. Hubu v rámci odvolávania ministra Draxlera v NR SR, 21. 10. 2015, II. časť.

O jednej veľkorysej ponuke

Z vystúpenia M. Hubu k návrhu na odvolanie ministra Draxlera, 21. 10. 2015, I. časť.

Verejný záujem (diskusné fórum)

Úvodné vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu na verejnom diskusnom fóre, NR SR, 13. 10. 2015.

Stránky