archív +10

PF 2016

IMG_1460 (kopie 2)

Interpelácia ministra financií SR v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu

Vážený pán minister, v uplynulých rokoch sa v návrhoch zákonov o štátnom rozpočte, ktoré ste predkladali do Národnej rady Slovenskej republiky, viackrát spomínal terminus technicus celkové bohatstvo štátu.

Zmena klímy a utečenecká kríza sú spojené nádoby

Z reakcie Mikuláša Hubu na vystúpenie Fera Šebeja v „utečeneckej rozprave“ na schôdzi NR SR

Z Facebooku - o Miklošovi, Dzurindovi a Ukrajine v súvislostiach

Z reakcií M. Hubu na fb anketu s názvom: Myslíte si, že je dobré, keď ukrajinskému prezidentovi budú radiť Mikloš a Dzurinda?

Nevšedné kázne

V týchto dňoch vyšla veľmi aktuálna knižka Boží strom zla. Bol som oslovený, aby som na jej obálku napísal pár viet. Čítať ich nemusíte (škoda času), ale knižku, ktorej sa týkajú, by ste si prečítať mohli. Skrátka, odporúčam!

Archív +10: Rozhovor s Mikulášom Hubom (otázky: Róbert Kotian, DominoFórum)

Ste jedným zo signatárov výzvy Nad Tatrou sa blýska. Čo vás viedlo k takémuto kroku? Myslíte si, že výzvami a petíciami sa dajú ovplyvniť významné politické rozhodnutia?

Archív +10: Desať neprávd o Tatrách a ochranároch

Nepravda/Pravda
  1. V súvislosti s riešením situácie v Tatrách po veternej smršti 19.11. 2004 nebol ani v jednom prípade porušený zákon/Zákon bol porušený viackrát (pozri stanovisko Inšpekcie ochrany prírody, konanie v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám ai.).

Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte

MIKULÁŠ HUBA: PODKLADY K ZÁVEREČNEJ SPRÁVE ZA PROJEKT VEGA "Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte".

Archív +10: 100 dní pôsobenia Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier

Ďalší príklad korešpondencie Mimovládneho výboru Naše Tatry s predsedom Vlády SR Mikulášom Dzurindom.

Archít +10: Ad: Ivan Štefanec – Vieme, ako ďalej v Tatrách, SME, 22.11.2005

...Hlavný problém však vidím v tom, že na rozdiel od odborníkov, Ivan Štefanec i jeho stranícky šéf Mikuláš Dzurinda vedia presne, čo treba v Tatrách urobiť, už bezmála rok, minimálne od 13. decembra 2004, kedy túto svoju predstavu povýšili na rozhodnutie a sformulovali ju do podoby nemenných uznesení. Tie sa odvtedy musia plniť, nehľadiac napravo ani naľavo. Veľmi podobne tomu, ako stranícki lídri spred novembra´89 budovali krásne zajtrajšky. Samozrejme, že nie pre seba, ale pre nás a naše deti. Niektorým provokatérom a štváčom sa to nepáčilo vtedy a nepáči sa im to ani dnes. Nevďačníkom sa skrátka nezavďačíš...

Stránky