Ekosprávy - monitor

Správy preberané z webových stránok o životnom prostredí, ochrane prírody... Názvy správ odkazujú na pôvodné umiestnenia správ.

Kontrola dodržiavania zákazu zberu rastlín a ich plodov

03. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Na úseku Stráže prírody sa v uplynulom letnom období roku 2023 opäť činnosť členov stráže prírody zameriavala prioritne na kontrolu dodržiavania zákazu zberu rastlín vrátane ich plodov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v súbehu s kontrolou dodržiavania zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. c) toho istého zákona.

Správca zálohovania testuje nové zberové vozidlo, ktoré odvezie až 3,5-krát viac obalov zo zálohomatov

03. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Správca zálohového systému testuje v týchto dňoch nové zberové vozidlo s lineárnymi lisovaním, ktoré dokáže vďaka svojím parametrom niekoľkonásobne zefektívniť zvozové služby vyzbieraných zálohovaných obalov v oblasti Bratislavy. Toto vozidlo Správca plánuje v čo najkratšom čase zapojiť do už existujúceho systém zvozových služieb a otestuje tým možnosti ako celý proces zberu a zvozu odpadov vylepšiť.

Októbrová kampaň KlímaTYzuj upozorňuje na syndróm uvarenej žaby

03. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Októbrová výzva z kampane KlímaTYzuj sa zameriava na posilnenie potravinovej sebestačnosti kúpou lokálnych potravín, ako napr. jablko vypestované na Slovensku.

SIŽP stále pokračuje v šetrení hromadného úhynu rýb na Malom Dunaji

03. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Bratislava 2. októbra – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) stále pokračuje v šetrení hromadného úhynu vyše šiestich ton rýb na Malom Dunaji. Zhromažďuje všetky dôkazové materiály. Uviedol hovorca inšpekcie Dávid Vido. 

Termín podania prihlášok do súťaže BASF Innovation Hub je predlžený do 13. októbra 2023

03. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Uzávierka prihlášok do tretieho ročníka súťaže BASF Innovation Hub 2023 sa predlžuje o ďalšie dva týždne. Organizátori súťaže budú akceptovať návrhy podané do polnoci 13. októbra 2023.

BAT fórum 2023

02. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
V dňoch 20. – 22. 09. 2023 sa na Štrbskom Plese uskutočnilo podujatie organizované Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) s názvom „Proces IPKZ v SR a v ČR (slovensko-české BAT FÓRUM 2023)“. 

Misia na Islande ukázala Slovensku, ako efektívne vyrábať energiu z geotermálnych a obnoviteľných zdrojov

02. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, najväčší výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov elektriny na Slovensku, dlhodobo podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, energetickú efektívnosť, sebestačnosť a konkurencieschopnosť. Aj z toho dôvodu sa v dňoch 17-21. 9. 2023 zúčastnil expert na obnoviteľné zdroje, zamestnanec podniku Mgr. Karol Kažimír, riaditeľ investičného úseku na obchodno-expertnej misii zameranej na zdieľanie skúseností v oblasti geotermálnej a vodnej energetiky a inovatívnych technológiách potrebných pre energetickú transformáciu a...

Slovenský hydrometeorologický ústav rozšíril klimatologické spravodajstvo

02. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Odbor klimatologická služba pripravil rozšírenie klimatologického spravodajstva na hlavnej stránke SHMÚ, v záložke Klimatologické spravodajstvo.

Mesto Bratislava zriadi od budúceho roka na magistráte klimatickú kanceláriu

02. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Bratislava 1. októbra – Mesto Bratislava zariadi od budúceho roka na magistráte klimatickú kanceláriu. Deklaruje, že si je vedomé závažnosti klimatickej krízy a nutnosti znižovania emisií skleníkových plynov. Povedal hovorca mesta Peter Bubla. 

Na Kláštorisku sa budú snažiť zosúladiť ochranu územia i turizmus

02. 10. 2023 (www.enviroportal.sk)
Spišská Nová Ves 29. septembra – Ochranári, pamiatkari i samosprávy sa budú snažiť na Kláštorisku v Slovenskom raji zosúladiť rozvoj a ochranu tejto vzácnej lokality. Riaditeľ Správy Národného parku (NP) Tomáš Dražil po piatkovom rokovaní Rady NP uviedol, že určite dôjde k odstráneniu väčšiny chatiek, ktoré tam postavili v minulosti.

Jde to. V Plzni našli způsob, jak mít v rybníku místo sinic průzračnou vodu

02. 10. 2023 (ekolist.cz)
Problém, který trápí všechny rybníky. Sinice. Nejčastěji je poznáte podle zeleného povlaku na hladině rybníka, který je nejen nevábný, ale i toxický. Sinice tím pádem znemožňují koupání a další rekreační využití rybníků. A jak se jednou sinice v rybníku usadí, velmi obtížně se jich zbavuje. Dobrá zpráva ale je, že to není nemožné.

Jak ochránit kousek cenné louky uprostřed polí

30. 09. 2023 (ekolist.cz)
Členové místní organizace ČSOP Bílé Karpaty objevili v roce 2016 v lokalitě Volavec nedaleko obce Louka zarůstající úvoz se zbytky teplomilné vegetace. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin – kosatec trávovitý, hrachor chlumní, černohlávek velkokvětý, vítod větší…

Vtáčia akadémia: Čo robia (nielen) dravce a sovy v septembri? 2. diel

29. 09. 2023 (www.dravce.sk)
Prečo vtáky migrujú a nežijú všetky v teplých krajinách po celý rok? Zatúla sa k nám niekedy sup, alebo kondor? Čo je irupcia a prečo má "dobrý rok" na semená smreka vplyv na počet mláďat?

Prvé dve výzvy envirorezortu z Programu Slovensko budú venované ochrane vôd

29. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Vo výzvach bude celkovo alokovaných takmer 160 miliónov eur, čerpať ich budú môcť obce aj vodárenské spoločnosti.

Projekt LIFE IP bude aj tento rok súčasťou celoeurópskeho festivalu o vede a výskume

29. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Manažéri kvality ovzdušia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) budú spoločne s expertami zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v piatok 29. septembra 2023 reprezentovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) a svoje úrady vyšších územných celkov na podujatí s názvom Európska noc výskumníkov 2023. Tohtoročný 17. ročník festivalu sa bude konať v hlavnom meste Bratislava v Starej tržnici a na Námestí Nežnej revolúcie. Pútavý program je rovnako pripravený...

Správca zálohového systému na Slovensku zálohovanie nielen rozvíja, ale aj chráni, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu

29. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Systém zálohovania je na Slovensku funkčný už druhý rok a je úspešný. Správca zálohového systému sa tento systém snaží neustále vylepšovať a rozširovať. Spoločne sme od jeho spustenia vyzbierali už viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek a miera návratnosti vychádzajúca z dát za prvý polrok 2023 dosiahla úroveň 88 %.

SIŽP: Splašky a ropné látky tiekli z piatich slovenských lodí rovno do Dunaja

29. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Bratislava 28. septembra – Splašky a ropné látky tiekli z piatich slovenských lodí rovno do Dunaja. Informovala o tom Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

Na Slovensku bude sídliť prestížny úrad na ochranu unikátnych lokalít

29. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Slovensko prevezme pozíciu lídra v riadení lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“, ktorá je aktuálne najväčšou sériovou lokalitou, zapísanou na zozname svetového prírodného dedičstva s 94 komponentmi v 18 krajinách Európy. Zriadenie Stáleho sekretariátu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO, prvého svojho druhu, spečatili podpisom medzinárodnej dohody zástupcovia Slovenska a Rakúska. Úrad začne fungovať od 1. januára 2024.

Výzkumníci z Green Docku: Klimaticky aktivní lidé se hlavně potřebují zorientovat v tom, co neziskový sektor nabízí

29. 09. 2023 (ekolist.cz)
Čtyři pětiny Čechů ve věku 15-20 let považují změnu klimatu za závažný problém. Jsou nejvíce motivovanou věkovou skupinou, která se chce do ochrany klimatu zapojovat. Ale něco jim brání. Výzkumník Ondřej Kácha se svými kolegy z organizace Green Dock tyto překážky odhalil a popisuje i další poznatky, které v této oblasti nasbírali. Upozorňuje třeba na to, že zapáleným dobrovolníkem může být i aktivní senior, potřebuje však dobré informace.

Misia EÚ Dohoda o pôde pre Európu: 90 miliónov EUR na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

28. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: „Dohoda o pôde pre Európu“. Tieto projekty budú zamerané na obnovu a ochranu zdravia pôdy v záujme udržateľnej výroby zdravých potravín, na ochranu biodiverzity, budovanie odolnosti proti zmene klímy a prispievanie k cieľom Európskej zelenej dohody.

Komisia prijíma opatrenia na obmedzenie zámerne pridávaných mikroplastov

28. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Komisia urobila ďalší významný krok smerom k ochrane životného prostredia, ktorým je prijatie opatrení na obmedzenie mikroplastov zámerne pridávaných do výrobkov v rámci legislatívy EÚ týkajúcej sa chemikálií (REACH). 

Na festivale Biela noc prvá umelecká inštalácia z odpadu poukáže na množstvo plastov, kovov a nápojových kartónov, ktoré sa v Bratislave vyzbiera za 1 deň

28. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Nadácia mesta Bratislavy v spolupráci s organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO), NATUR-PACK a.s. a Správca zálohového systému n.o. podporili vznik prvej umeleckej inštalácie z bratislavského odpadu určeného na recykláciu. Dielo Labyrint, ktoré bude súčasťou festivalu Biela noc Bratislava 2023, je vytvorené z takého množstva vytriedených plastov, kovových obalov a nápojových kartónov, aké sa v hlavnom meste vyprodukuje za 1 deň.

Vláda schválila komplexný plán na odstránenie PCB látok v Chemko Strážske

28. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Ministerstvá vnútra a životného prostredia predložili na rokovanie vlády materiál, ktorý predstavuje prvý reálny krok na odstránenie sudov s PCB látkami z areálu Chemka Strážske. Do konca roku 2025 bude postupne odstránených zhruba 5-tisíc sudov s nebezpečnými odpadmi. Zároveň začiatkom roka bude pokračovať geologický prieskum, ktorého výsledky umožnia nastaviť komplexný sanačný projekt celej lokality.

Prešovský samosprávny kraj sa v novom projekte zameria na prevenciu bleskových povodní

28. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Prešov 27. septembra – Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstúpil do medzinárodného projektu zameraného na predpovedanie a prevenciu bleskových povodní. Mal by priniesť návrh integrovaného riešenia opakujúcich sa povodňových stavov. Ide o projektový zámer, ktorý sa realizuje na Slovensku aj v európskych krajinách, pričom jeho alokácia pre PSK je vo výške viac ako 346.000 eur. Informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. 

Ochranári počas víkendu čistili vo Veľkej Fatre lokalitu s výskytom invázneho raka červeného

27. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Vo Veľkej Fatre bol vo vodnom toku nájdený nepôvodný invázny druh raka červeného (Procambarus clarkii). Tento rak je prenášačom račieho moru, ochorenia, voči ktorému nie sú naše druhy rakov imúnne a spôsobuje ich masový úhyn.

SIŽP: Vodič skrýval v krabici živé chránené raky v hodnote vyše 17 000 eur

27. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Bratislava 26. septembra – Vodič dodávky skrýval v krabici 85 živých rakov v hodnote vyše 17 000 eur. Záchrana rakov sa udiala na hraničnom priechode v Milhosti.

NKÚ: Vláda musí do budúcna určiť prierezového nositeľa klimatickej agendy

27. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Bratislava 26. septembra – Slovenská vláda musí do budúcna jasne zadefinovať jedného prierezového nositeľa agendy súvisiacej s klimatickou zmenou. Súčasné aktivity sú nedostatočné a bude preto potrebné buď prehodnotiť národne i európske ciele, alebo každý členský štát Únie bude musieť vyvinúť väčšie úsilie na ich dosiahnutie. 

Zo Slovenska odlieta na zimu viac ako 150 vtáčích druhov

27. 09. 2023 (www.enviroportal.sk)
Bratislava 26. septembra – Spomedzi asi 217 vtáčích druhov, ktoré na Slovensku hniezdia, odlieta na zimu viac ako 150. Migrácia na trase Európa-Afrika sa týka viac ako dvoch miliárd vtákov. Jesenná migrácia je oproti jarnej zhruba o tretinu pomalšia. Vrchol migrácie predpokladajú ornitológovia v októbri. 

Jak se vyvíjí zdravotní stav českých lesů?

27. 09. 2023 (ekolist.cz)
Zdravotní stav lesů se v České republice hodnotí již od roku 1986, a to na monitorovacích plochách, jež jsou součástí evropského Mezinárodního kooperativního programu sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na lesy (ICP Forests), který vychází z mezinárodní Konvence o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, k níž se tehdejší Československo připojilo v roce 1984.

Tepelné čerpadlo – úspora energie?

26. 09. 2023 (ciernalabut.sk)
Aj kvôli neutíchajúcej ruskej agresii na Ukrajine a hrozbe zvyšovania cien energií sme sa minulý rok rozhodli investovať do tepelného čerpadla. Bývame v rodinnom dome s nízkoenergetickým štandardom, ale okrem zníženia teploty v interiéri o ďalší jeden stupeň a cielene kratšieho sprchovania všetkých členov rodiny, sme chceli k úsporám energie prispieť ešte viac a efektívnejšie. Najlepšia energia je tá, ktorá sa nevyrobí Po viacerých konzultáciách sme sa rozhodli pre tepelné čerpadlo, ktoré dokáže nielen efektívne ohrievať vzduch, ale ho aj v prípade potreby chladiť. Túto možnosť sme zatiaľ...

Stránky