Ekosprávy - monitor

Správy preberané z webových stránok o životnom prostredí, ochrane prírody... Názvy správ odkazujú na pôvodné umiestnenia správ.

M. Kiča: Úlohou MŽP je inak pristupovať k lesnej ťažbe a manažmentu krajiny

24. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 23. mája – Jednou z hlavných úloh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je inak pristupovať k lesnej ťažbe a manažmentu krajiny. Vytvárať tiež predpoklady na to, aby sa čo najviac vody zadržiavalo v krajine a nedochádzalo ku koncentrácii vody tesne pred obcami. 

Zamestnanci SVP spevňujú v Rudne nad Hronom podmyté brehy

24. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 22. mája – Zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) spolu s technikou spevňujú podmyté brehy a odstraňujú prekážky vo vodnom toku v obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica. Informuje o tom ministerstvo životného prostredia na sociálnej sieti.

V delte Dunaja v piatok začali letnú simulovanú záplavu

24. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 22. mája – Vo Vnútrozemskej delte Dunaja v piatok (21. 5.) vyskúšali letnú simulovanú záplavu. Prietok vody tam bude 90 kubických metrov (m3) za sekundu. Pre TASR to potvrdila Vodohospodárska výstavba (VV). Záplava potrvá do 4. júna.

Ako využiť, čo nám COVID priniesol? Zistíte na novom kurze Sokratovho inštitútu

23. 05. 2021 (ciernalabut.sk)
Pandémia koronavírusu mnohým z nás obrátila život naruby. Na rok sme úplne zmenili zažité vzorce fungovania, denný režim sa nám úplne otočil, niektorí, žiaľ, prišli o prácu, iným poodhalil, že chcú žiť inak. Sokratov inštitút prichádza s kurzom Za obzor, ktorý vás má nasmerovať, ako toto všetko zužitkovať pre lepšiu budúcnosť. „Pandémia je jednou z veľkých výziev posledného desaťročia. Dokonca sa hovorí o “generácii C” (generácii Covidu), čiže deťoch, ktoré budú najviac ovplyvnené spoločenskými dôsledkami pandémie. Neistotou, zmenami životného štýlu, akýmsi varovaním pred ešte...

Vedecké predmety sa najlepšie učia cez experimenty v reálnom prostredí. Vonku ich môžu žiaci robiť aj s dedkom a pivom

21. 05. 2021 (ciernalabut.sk)
Sen mnohých detí o tom, že by nemuseli chodiť do školy sa stal realitou, ktorá sa im až tak nepáči. Namiesto hodín pred obrazovkami sa však aj z domu vedia učiť cez experimenty vonku. To podporuje ich kreativitu, samostatnosť a pri zapojení rodinných príslušníkov aj ich vzťahy. Ako na to idú učitelia prírodovedných predmetov Júlia Jánošiková a Tomáš Krásenský? Prečítajte si v texte. Pandémia koronavírusu presunula detí zo školských lavíc za počítače do ich detských izieb. Zo želania „nechcem ísť do školy“ sa stala ich každodenná realita, ktorá viac nie je splneným snom. To potvrdzujú aj...

Pozývame vás na exkurziu s názvom Bezpečný prelet a život vtákov v blízkosti Dunaja

21. 05. 2021 (www.dravce.sk)
Sokol myšiar, ľudovo nazývaný tiež pustovka, či poštolka, často hniezdi v blízkosti ľudí. Vlastné hniezdo si nestavia – stačí mu kvetináč, otvor v stene, výklenok, parapet. Počas exkurzie vás budú sprevádzať Kristián Bacsa, Marek Gális a Roman Slobodník, odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku. Pripravili sme si pre vás dva termíny, jeden pre nočné sovy, druhý pre ranné vtáčatá :).

Vláda v pondělí projedná konec spalování uhlí. Rok 2038 je už zcela nereálný

21. 05. 2021 (www.hnutiduha.cz)
V pondělí 24. květina se vláda vrátí  k otázce odklonu České republiky od spalování uhlí a znovu projedná podklady od Uhelné komise. Vyplývá do z doplnění programu vlády, které bylo zveřejněno na webu vlády [1].Ministr průmyslu Karel Havlíček navrhnul odklon od uhlí až v roce 2038. Ale sedm ze 14 členů a členek vlády oponovalo návrhu již v meziresortním připomínkovém řízení a podpořilo rychlejší scénář odklonu od uhlí v roce 2033, který Uhelná komise také propočítala. Kromě Ministerstva životního prostředí šlo také o resorty zahraničí, vnitra, kultury, školství, práce, práce a sociálních věcí...

V půdě chybí zinek a selen. Vědci ho chtějí rostlinám dodat v rámci výzkumu

21. 05. 2021 (ekolist.cz)
V české krajině chybí zinek a selen, což se následně projevuje v potravinovém řetězci. Oba prvky mají přitom pozitivní dopad na imunitu. Vědci se proto rozhodli zkusit obohatit kvetoucí směsi jetelovin, trav a bylin o tyto prvky a zkoumat, jak to ovlivní jejich nektarodárnost. Testovat budou, jak rostliny zareagují při aplikaci obou esenciálních prvků rovnou na listy.

MŽP vyzýva obce a okresné úrady, aby vykonali inventúru protipovodňových hrádzí

21. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Verejná správa musí poznať stav jednotlivých vodných stavieb a manažment s vodou v krajine musí mať jasné pravidlá. Na tlačovej konferencii to zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Envirorezort podporuje iniciatívu OZ Pre Dolinu

21. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Ministerstvo životného prostredia SR podporuje iniciatívu občianskeho združenia Pre Dolinu na vyhlásenie stavebnej uzávery pre Demänovskú dolinu.

Labute prvýkrát zahniezdili na Váhu pri Kraľovanoch a neďaleko Istebného

21. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Kraľovany, 20. mája  – Labute prvýkrát zahniezdili na rieke Váh pri Kraľovanoch a malom jazierku neďaleko Istebného. Sú to prvé údaje o zahniezdení druhu v okrese Dolný Kubín, pre oblasť Malej Fatry ide prakticky o nový hniezdiaci druh vtáka. Na oficiálnej webovej stránke o tom vo štvrtok informovala Správa Národného parku (NP) Malá Fatra.

Bratislava: Stavebné povolenie na sanáciu skládky má nadobudnúť právoplatnosť

21. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 21. mája – Stavebné povolenie pre projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni by malo nadobudnúť právoplatnosť. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu (OÚ) Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušného odvolacieho orgánu. Ten zamietol odvolania účastníkov konania a potvrdil platnosť rozhodnutia ružinovského stavebného úradu.

MŽP povolilo odstrel a rušenie kormoránov, SRZ so znením nesúhlasí, podá rozklad

21. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Bratislava/Žilina, 20. mája – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR udelilo Slovenskému rybárskemu zväzu (SRZ) výnimku na rušenie a usmrcovanie kormorána veľkého v lovných i chovných revíroch. 

ČEZ plánuje expanzi obnovitelných zdrojů, výroba z uhlí naopak klesne na 12,5 procenta. Plány jsou však mlhavé

20. 05. 2021 (www.hnutiduha.cz)
Největší česká energetická firma ČEZ, kterou většinově vlastní stát, chce mít v roce 2030 nových 6000 MW instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích a do stejného roku snížit podíl výroby elektřiny ze 40 procent na 12,5 procenta. Teplárenství ČEZ má fungovat v roce 2030 zcela bez uhlí.  Ekologické organizace to považují za další jasný signál, že doba uhelná končí rychleji, než se ještě nedávno čekalo. Zároveň však upozorňují, že dosavadní ústup ČEZu od uhlí znamenal hlavně prodej uhelných elektráren Chvaletice a Počerady soukromé firmě, která naopak plánuje uhlí spalovat i nadále. Ani...

Nový európsky Bauhaus

20. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Európska komisia vyhlásila súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Ide o ocenenia dvoch druhov inovatívnych riešení, a to za už zrealizované projekty alebo nové idey. Prihlásiť sa je možné do 31. mája 2021.

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

20. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Operačný program: Kvalita životného prostredia Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímyKód výzvy:  Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67 Dátum vyhlásenia: 20. 5. 2021 Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Stratégia EÚ v oblasti udržateľných textílií

20. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Stratégia v oblasti udržateľných textílií pomôže Európskej únii (EÚ) pri prechode na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo, v ktorom sa budú navrhovať a vyrábať tvácnejšie výrobky, ktoré bude možné opätovne používať, opravovať a recyklovať a ktoré budú energeticky účinné.

„Srdiečková sova“ je symbolom ohrozenej druhovej rozmanitosti

20. 05. 2021 (www.dravce.sk)
Heslom „Sme súčasťou riešenia“ si v sobotu 22. mája pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity, ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia spojených národov. Strata rozmanitosti životných foriem sa prejavuje aj na vtáctve, pričom niektoré druhy sa z našej krajiny úplne vytratili, iné sa darí vďaka snahe odborníkov chrániť. Plamienka driemavá, obľúbená sova s tvárou pripomínajúcou srdce, sa tiež ocitla na zozname druhov, ktorých populácia na Slovensku za posledné desaťročia rapídne klesla.

Od 1. júna pribudne šesť chránených areálov

20. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
S účinnosťou od 1. júna 2021 sa opäť rozšíri sieť chránených území na Slovensku a to o chránené areály Hradná dolina, Kulháň, Rimava, Temešská skala, prírodnú pamiatku Brezovská dolina a prírodnú rezerváciu Záhradská.

MŽP podporí z eurofondov budovanie envirocentier so zameraním na zmenu klímy za 10 miliónov eur

20. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) otvorí 20. mája novú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie environmentálnych centier pre informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Na tento účel je alokovaných 10 mil. eur z Kohézneho fondu.

Kůrovcová kalamita proměňuje naše lesy

19. 05. 2021 (ekolist.cz)
Ještě před deseti lety lesnictví směřovalo ke stále jemnějším způsobům obnovy lesa. Hovořilo se o nepasečném či podrostním hospodaření, zmenšující se výměře holiny, přirozené obnově, změně druhové skladby a podobně. Dnes stojí lesní hospodářství naopak před obrovským problémem, se kterým se naposled potýkalo v 80. letech 20. století při imisní kalamitě – a to je zalesňování mnohahektarových holin.

SAV ponúka pomoc pri záchrane podzemných vôd Žitného ostrova

18. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Slovensko má najväčšiu prirodzenú zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe – Žitný ostrov. Pri súčasnej priemernej spotrebe môže zásobovať viac ako 16 miliónov obyvateľov. Žitný ostrov je priamo a nezadržateľne ohrozený masívnym chemickým znečistením, najmä odpadmi z výroby v bývalých Chemických závodoch J. Dimitrova, ale aj ďalšou priemyselnou činnosťou na území Bratislavy. 

Vienna Insurance Group, pod kterou spadá Kooperativa, omezila pojišťování uhelných firem. Detaily nesdělila, plyn a ropu neřeší

18. 05. 2021 (www.hnutiduha.cz)
Pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG), mateřská firma českých pojišťoven Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna, se rozhodla jen pár dní před svou valnou hromadou představit novou firemní politiku týkající se pojišťování uhlí. Pojišťovna v ní potvrdila, že po uhelných firmách bude letos požadovat důvěryhodný plán ukončení spalování uhlí a pomoci zaměstnancům dolů a elektráren. Nově však dodává, že „pokud firma žádný plán nepředloží, potom musí být smlouva o pojištění vypovězena co nejdříve”. Tento dodatek se má pak vztahovat i na zajišťovací byznys, tedy i na aktivity zajišťovny VIG...

Európsky zelený týždeň 2021

18. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Znečistenie sa dotýka každého z nás – či už ide o vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, alebo pôdu, kde pestujeme plodiny. Ide o najväčšiu ekologickú príčinu vzniku viacerých fyzických aj duševných ochorení a predčasných úmrtí, a to najmä z radov detí, osôb s niektorými zdravotnými diagnózami a seniorov.

Dostavěná stezka v bývalém vojenském újezdu se v pátek otevře veřejnosti

18. 05. 2021 (ekolist.cz)
Naučná stezka Olšina se v pátek 21. května otevře veřejnosti po stavebních úpravách. Dostavba trasy měla původně trvat až do 15. června, ale Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které stezku i celou lokalitu spravují, stihly úpravy v polovičním čase. Stezka se stala loni po otevření o letních prázdninách jedním z největších turistických lákadel Šumavy.

Lesy SR si pripomínajú 150. výročie osamostatnenia od baníctva

18. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Banská Bystrica, 17. mája – Lesníci si v tomto roku pripomínajú 150 rokov samostatnosti, a teda obdobie, keď sa lesníctvo osamostatnilo od baníctva a funguje ako samostatné hospodárske odvetvie. V Banskej Bystrici, kde sídli štátny podnik Lesy SR, si ho v pondelok pripomenuli lesníci i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský. 

Chorvátsky Grob: Z nádrže kamióna uniká nafta, na mieste zasahujú hasiči

18. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 17. mája – Z nádrže kamióna na Rubínovej ulici v Chorvátskom Grobe uniká následkom nárazu do prekážky motorová nafta. Hasiči sa na mieste snažia uniknutú naftu z okolia odčerpať a zvyšok zasypať sorbentom. TASR o tom informovali z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

SIŽP obmedzila výrub stromov v Dunajských luhoch počas hniezdenia orliaka

18. 05. 2021 (www.enviroportal.sk)
Bratislava, 17. mája – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) obmedzila výrub stromov v chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy počas hniezdenia dravca orliaka morského. Informuje o tom na svojom webe. 

SLOVAKIA GOING ZERO WASTE: Módny priemysel môže pomôcť k pozitívnej zmene sveta, hovorí zakladateľka udržateľnej značky Trace Collective (podcast)

17. 05. 2021 (ciernalabut.sk)
Ak chceme zmenu, potrebujeme o tom hovoriť a začať od seba. Antónia Haľko v Londýne s kamarátkou rozbehla ekologicky a eticky udržateľnú značku oblečenia Trace Collective. Aká bola jej cesta? A ako dokáže udržateľná móda prispieť k pozitívnej zmene v sociálnej aj environmentálnej oblasti? Vypočujte si v podcaste, ktorý pripravuje Slovakia Going Zero Waste, najväčšia slovenská konferencia o odpade a cirkulárnej ekonomike. Podcast Slovakia Going Zero Waste pre vás pripravil tím najväčšej slovenskej konferencie o živote bez odpadu a cirkulárnej ekonomike. Sledovať ich môžete aj na Facebooku. V...

Národní plán obnovy na poslední chvíli natřený na zeleno ukazuje bezradnost českého “boje proti suchu”

17. 05. 2021 (www.hnutiduha.cz)
Za devět měsíců přípravy Ministerstvo průmyslu a obchodu nezajistilo, aby Národní plán obnovy splňoval základní podmínku jeho schválení, tedy že 37 % investic musí směřovat do klimatických opatření. Vláda proto musela narychlo do plánu doplnit přes 7 miliard korun ze státního rozpočtu, aby měl plán v Bruselu šanci projít. Jak upozornily ekologické organizace a akademická pracoviště [1], komponenta plánu číslo 2.6 s názvem “Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu”, která byla původně v režii Ministerstva zemědělství, neplnila nároky klimatických opatření, což ohrozilo dosažení...

Stránky