Nezaradené

Zmena klímy a utečenecká kríza sú spojené nádoby

Z reakcie Mikuláša Hubu na vystúpenie Fera Šebeja v „utečeneckej rozprave“ na schôdzi NR SR

Nevšedné kázne

V týchto dňoch vyšla veľmi aktuálna knižka Boží strom zla. Bol som oslovený, aby som na jej obálku napísal pár viet. Čítať ich nemusíte (škoda času), ale knižku, ktorej sa týkajú, by ste si prečítať mohli. Skrátka, odporúčam!

Rok 2014 z pohľadu poslanca Mikuláša Hubu

 

 

view

Začnem takou veľmi všeobecnou otázkou: aký to bol rok?

Bratislavskí ochranári píšu primátorovi Bratislavy p. I. Nesrovnalovi

Dovoľte nám obrátiť sa na Vás s niektorými konkrétnymi problémami a návrhmi na ich riešenie. Zvolili sme na tento účel formu otvoreného listu, na ktorý od Vás očakávame konkrétnu odpoveď. Následne by sme privítali osobné stretnutie a prekovanie otvorených otázok.

Vec: otázky adresované ministrovi životného prostredia na tému voda

Vážený pán minister, v súvislosti s prebiehajúcou celospoločenskou diskusiou o vode mi dovoľte obrátiť sa na Vás s nasledujúcimi otázkami:

Prvé dva roky vo funkcii ministra Žigu

Odpoveď na interpeláciu poslanca Mikuláša Hubu k polovici mandátu Petra Žigu vo funkci ministra životného prostredia. Téme sa venujú aj články Žiga a Huba vidia polčas MŽP diametrálne odlišne a Ako sa plní program vlády vo sfére životného prostredia?

MZP_intpel_PVV_140415_odp

 

Trestné stíhanie vo veci NLC - žiadosť o info

Žiadosť o poskytnutie informácií o postupe a zisteniach trestného stíhania vo veci projektu realizovaného MPRV SR prostredníctvom Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene a financovaného z prostriedkov Európskych spoločenstiev.

Recenzný posudok na publikáciu "Globálne vzdelávanie"

Recenzia publikácie, ktorú vydávajú Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ako sa konštatuje v tiráži, vyšla v rámci projektu Globálne vzdelávanie na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, ktorý je podporovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.

Energetická schizofrénia

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie na 23. schôdzi NR SR, 11.9.2013 - diel II.

Stránky