Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

V tejto rubrike sú správy prebrané z webovej stránky www.obycajniochranari.sk.

Smiech cez slzy

Prečo by sa mali len ASImilovať, keď sa môžu URČITEmilovať?

Obzretie sa za rozpravou o utečencoch

V reakcii na vystúpenie spoločného spravodajcu k tomu bodu programu, poslanca Blahu, som povedal približne toto:

S viacerými tézami predrečníka, najmä s jeho kritikou šírenia xenofóbnych tendencií, súhlasím. Je pozoruhodné, ako tieto jeho vyhlásenia ostro kontrastujú s vyhláseniami najvyššieho predstaviteľa Smeru, Roberta Fica.

Chcem sa však venovať niečomu inému, lebo s istým znepokojením počúvam hlasy, ktoré v tejto rozprave občas zaznievajú, že údajne máme na otázku utečencov a jej riešenie viac – menej rovnaký názor (akože naprieč politickým spektrom – pozn. mh).

Zmena klímy a utečenecká kríza sú spojené nádoby

Z reakcie Mikuláša Hubu na vystúpenie Fera Šebeja v „utečeneckej rozprave“ na schôdzi NR SR

Bude ako nebolo

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie premiéra Fica na 54. schôdzi NR SR k téme povinných utečeneckých kvót.

Tri procedurálne návrhy na úvod schôdze NR SR

Procedurálne návrhy poslanca Mikuláša Hubu pri schvaľovaní programu 54. schôdze NR SR.

Doslov ke knížce Fragmenty

Knížka, která se Vám nyní dostala do rukou není jen volným seskupením textů a rozhovorů autora na různá témata životního prostředí či textů o známých osobnostech , ale obsahuje i hlubší smysl, daný osobností autora. Autora, který se celý život - dokonce už od studentských dob - věnuje otázkám ochrany životního prostředí s širokým přesahem na problematiku trvale udržitelného způsobu života a nejhlubší otázky existence člověka, jeho etických hodnot, včetně Schweitzerovy úcty k životu.

Fragmenty: Vystúpenie Mikuláša Hubu na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto, 26. 10. 2004

Október 2004: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, neviem si predstaviť kultúrneho, vzdelaného, osvieteného a zodpovedného poslanca, respektíve poslankyňu, ktorý/ktorá by zdvihol/zdvihla ruku za predložený návrh ÚP Mudroňova JZ. Tento návrh totiž umožňuje, či dokonca podporuje vznik monštier, ktoré by navždy poškodili toto mesto.

Bonmot na týždeň

Najkrajšie spomienky mávame na veci, ktoré sa nestali.

Stránky