Smutná správa

Eulalia Štefanová (1956 – 2020), pôsobila ako dobrovoľníčka, pracovníčka a odborníčka v oblasti ochrany prírody a tvorby životného prostredia, ale aj na poli environmentálnej výchovy. Dobojovala svoj boj so zákernou chorobou 17. 3. 2020...

Pôsobila v Humennom a v Starej Ľubovni, svoj život ukončila v nemocnici v Trenčíne. Spomeňte si na ňu, ak ste ju poznali a venujte jej tichú spomienku a modlitbu. Bude chýbať dcéram, ale rovnako smúti aj manžel Palino Petráš - cítime s vami... 

Ela, krásny tvorivý a cieľavedomý človek, žena ktorá rozdávala dobro. Bojovníčka za život. Bola PANI ochranárka celé desaťročia a jedna z našich najobetavejších členiek a priateliek. Spolu s Palim Petrášom boli niečo ako naši ambasádori na "Ďalekom východe" Slovenska...

Budeš nám veľmi chýbať, drahá Ela. 

R.I.P.

Maňo Huba

- - - -

Ocenenie Srdce na dlani - Top dobrovoľníčka 2019

Eulália Štefanová je matkou dvoch dcér, babičkou, manželkou a dlhoročnou dobrovoľníčkou. Sama sa neustále vzdelávala a pomáhala iným učiť sa. Aj po presťahovaní sa z Humenného do Starej Ľubovne sa venovala ekologickej výchove detí a mládeže. Organizovala verejné akcie ku Dňu Zeme, k Svetovému dňu životného prostredia (ŽP), čistenie studničiek, výsadbu stromčekov, robila prednášky v obciach a mestách kraja na rôzne témy. Je zakladajúcou členkou OZ Pčola, ktoré vedie od roku 1994 až dodnes. Bola členkou komisie pre ŽP pri Rade Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ v roku 2009. Do roku 2019 bola platnou členkou tímu CVČ v Starej Ľubovni, kým jej vážna choroba nezabránila v činnosti pokračovať. Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť jej ocenenie za dlhoročnú, obetavú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy.

- - - -

Eulalia Štefanová

(* 1956 - † 2020) Projektová manažérka, naposledy pôsobila na Mestskom úrade Stará Ľubovňa, prednostne v oblasti triedeného zberu odpadov. Vzdelanie: ÚSO – Stredná ekonomická škola Humenné, ukončená maturitou v roku 1976; kurz Prevádzkovanie skládok komunálneho odpadu; dvojročné štúdium na CUB oblasť Životné prostredie. Práca v ochranárstve: SZOPK – Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, tajomníčka okresného výboru SZOPK Stará Ľubovňa (1992-93), zakladateľka a predsedníčka Združenia ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA Stará Ľubovňa (1993-97), členka. Kampane proti ZOH v Tatrách, za záchranu lokálnych železníc, na podporu nových MVO na východnom Slovensku, za medzinárodnú spoluprácu MVO na východe Slovenska Medzinárodný karpatský most, putovná výstava na využívanie obnoviteľnej energie a triedený zber odpadov 1997 – 2003 po základných školách po celom Slovensku s Paľom Petrášom. Vedúca strediska odpadového hospodárstva, projektov a marketingu v oblasti separovaného zberu odpadov EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa (1997 – 2004). Profesionálne sa venovala vypracovávaniu projektov so žiadosťami o dotácie, príprave firiem na zavedenie a implementáciu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Matka dvoch úžasných dcér (jednou nich je členka S-O-S Laura Marton), žila v Starej Ľubovni s manželom, košickým ochranárom Paľom Petrášom. Spoločne podporovali dievčatko Rahab J. Wambui z Nairobi v rámci adopcie na diaľku. Záujmy a koníčky: práca s deťmi a mládežou, environmentálna výchova, podpora nových mladých aktivistov a vzniku nových občianskych organizácií. Internacionalistka, so záujmom o transhumanizmus pre 21. storočie. Od júla 2017 úspešná dôchodkyňa...

Krédo: Ochranári celej Zeme, spojte sa!

 

Kľúčové slová:
Zaradenie článku: