Koho voliť? Pýtajú sa aj ekopedagógovia...

Iniciatíva Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku a otázky "koho voliť" niekoľkých priateľov - ekopedagógov ma inšpirovali k tomu, aby som si podrobnejšie preštudoval predvolebné programy politických strán, kandidujúcich vo voľbách do NR SR 5. 3. 2016. Z pohľadu dlhodobo žiadaných potrieb rozvoja systému a aktualizácie obsahu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Slovenskej republike (napríklad tu), ktoré (mimochodom) končiaca vládna strana napriek mnohým ponukám na spoluprácu dokonale odignorovala (čo môžem doložiť množstvom korešpondencie, na ktorú napríklad Čaplovičov - Pellegriniho - Draxlerov rezort odpovedal nekompetentne alebo vôbec...).

Preštudoval som teda predvolebné programy strán a hnutí, ktoré sa dlhodobo držia nad 5% v prieskumoch (zoznam prikladám nižšie). Našou "stavovskou" témou sa z nich nezaoberá takmer nik. Všetky zmienky či už o systéme či o obsahu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, sú iba v rovine formálnych poznámok a nedá sa z nich vydedukovať žiaden reálny prísľub k systémovému posunu v odbore.

Na druhej strane - napr. finančná gramotnosť, ktorá je dnes "in", sa vyskytuje takmer u každého kandidujúceho subjektu. V tejto súvislosti sa priam ponúka zopakovať známe zamyslenie jedného často citovaného indiánskeho náčelníka: "Až keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba chytená, až potom si uvedomíme, že z peňazí sa nenajeme?"

Milí priatelia - ekopedagógovia, ktorí ste sa na mňa obrátili s otázkou, koho vlastne voliť, aby sa téma EVVO dostala do popredia záujmu: neviem Vám dať jednoznačnú odpoveď. Žiaľ. Rád by som volil zvoliteľnú stranu/hnutie podľa ich odborného postoja a ústretovosti voči rozvoju environmentálnej výchovy a vzdelávania. Taká strana či hnutie žiaľ vo výbere nie je. Ja preto budem voliť na základe iných kritérií.

Viem Vám iba odporučiť:

- preštudovať si predložené volebné programy. Možno v nich nájdete viac ako ja. Treba sa sústrediť aj na to, čo v širšom kontexte nášmu odboru pomôže: väčšia sloboda škôl a pedagógov pri výbere vhodného obsahu a vhodných foriem a metód výchovy a vzdelávania, slobodný výber učebníc a učebných pomôcok, podpora kritického myslenia, výchovy k tolerancii aj k zodpovednosti za vlastné činy a rozhodnutia...

- dávam vám tiež do pozornosti výsledky Envirodotazníku - v ňom sme sa pýtali všetkých kandidujúcich strán okrem iných aj na otázku: "Aké konkrétne kroky podniknete na znovunaštartovanie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety? Ktoré cieľové skupiny považujete v oblasti EVVO za prioritné?" Odpovede a výsledky Envirodotazníku sú zverejnené tu.

- na webe nájdete tiež krátke zhodnotenie volebných programov strán a hnutí z environmentálneho pohľadu Prof. Mikuláša Hubu, končiaceho poslanca NR SR, akademika, ochranára, člena (a iniciátora) Slovenského ochranárskeho snemu a čestného predsedu Spoločnosti pre trvalo-udržateľný život SR

- okrem toho odporúčam prečítať si aj starší materiál - anketu medzi terajšími poslancami NR SR k téme. Mnohí z nich znova kandidujú a možno Vás odpovede niektorých z nich zaujmú. Tento text je uverejnený tu.

Richard Medal, Špirála, predseda

 

Programy politických strán (v prieskumoch dlhodobo nad 5%):
KDH: http://kdh.sk/wp-content/uploads/2016/01/volebny_program_web.pdf
Most – Híd: http://obcianskavizia.sk/sites/default/files/obcianska_vizia.pdf
OĽaNO – NOVA: http://www.obycajniludia.sk/wp-content/uploads/2016/02/program-olano.pdf
SaS: http://www.strana-sas.sk/file/4330/SaS_volebny_program.pdf
Sieť: http://siet.sk/wp-content/uploads/2016/01/Plán-Siete-pre-obdobie-2016-2020.pdf
SMER – SD: http://strana-smer.sk/priority-programu-strany-smer-sd-pre-roky-2016-2020-0
SNS: http://www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf
Zaradenie článku: