ZOH 2022

M. Huba: Informácia o aktivitách v 12. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Predloženie návrhu novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach (prekovanie sa uskutoční na 17. schôdzi NR SR).

* Vypracovanie a zdôvodnenie doplňujúceho návrhu k návrhu zákona o investičnej pomoci.

* Spoluautorstvo pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách.

* Predloženie návrhu na požiadanie vlády o predloženie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti ZOH 2022 a odpočtu plnenia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja do NR SR.

* Príprava a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Ešte pár slov na tému ZOH 2022

Voči vládnemu prístupu ku kauze zimná olympiáda 2022 mám viacero zásadných vecných výhrad a jednu zásadnú výhradu takpovediac procesnú.

Parlamentná väčšina opäť odmietla diskutovať o olympiáde

Na úvod 16. schôdze NR SR  som opäť - po niekoľkých týždňoch - predniesol procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým žiada vládu SR predložiť na začínajúci schôdzu NR SR komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti avizovanej časti Zimných olympijských hier 2022, o ktorú sa vláda SR plánuje uchádzať, a to vrátane ekologicko-environmentálnych aspektov, dlhodobej udržateľnosti a využiteľnosti plánovaných zariadení ako aj návratnosti vynaložených investícií.

Parlamentná väčšina tento môj návrh opäť nepodporila.

Mikuláš Huba, 13. 3. 2013

Tri interpelácie na tému avizovaných ZOH 2022

Člen poslaneckého klubu OĽaNO a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanec Mikuláš Huba sa s interpeláciami obrátil na premiéra a ďalších dvoch členov vlády, aby vysvetlili svoje vyhlásenia v súvislosti s deklarovaným zámerom uchádzať sa o spoluorganizovanie Zimných olympijských hier v roku 2022.

Štúdia ekonomickej uskutočniteľnosti ZOH 2022 - INTERPELÁCIA

Vážený pán minister, v súvislosti s avizovanou kandidatúrou Slovenskej republiky na spoluorganizovanie Zimných olympijských hier 2022 si Vás dovoľujem interpelovať so žiadosťou o poskytnutie výsledkov štúdie ekonomickej uskutočniteľnosti, návratnosti vložených investícií a dlhodobej ekonomickej udržateľnosti celého projektu ZOH 2022.

ZOH 2022 v Tatrách - INTERPELÁCIA predsedu vlády SR

Vážený pán predseda vlády, podľa tlačovej agentúry SITA ako aj servera aktualne.sk ste na margo prípadnej kandidatúry Slovenska na spoluorganizovanie Zimných olympijských hier v roku 2022 povedali tieto slová: „My do toho pôjdeme. Či ten materiál bude, alebo nebude prerokovaný vo vláde, určite pánovi premiérovi Donaldovi Tuskovi poviem, že vláda Slovenskej republiky oficiálne podporí túto kandidatúru.“

Utópia zvaná tatranská olympiáda nie je nová

V januári 2013 predseda vlády SR Robert Fico vyhlásil, že prijíma ponuku poľskej strany na spoločnú kandidatúru Poľska a Slovenska na usporiadanie ZOH. Urobil tak ešte predtým, ako by o tejto záležitosti rokovala Vláda SR, o Národnej rade ani nehovoriac.

Zimné olympijské hry a príroda

Tlačová správa k pracovnému stretnutiu s diskusiou na tému Zimné olympijské hry a príroda s podtitulom Má mať politika prednosť pred odbornosťou?

POZVÁNKA: Zimné olympijské hry a príroda

Pozvánka na podujatie, ktoré sa uskutoční v kinosále NR SR vo štvrtok 14. februára 2013 o 13:00.

Najskôr komplexná analýza, potom politické rozhodnutie!

(Procedurálny návrh poslanca Mikuláša Hubu na začiatku 14. Schôdze NR SR)

Stránky