Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Štúdia ekonomickej uskutočniteľnosti ZOH 2022 - INTERPELÁCIA

  Bratislava 22. 2. 2013

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

v súvislosti s avizovanou kandidatúrou Slovenskej republiky na spoluorganizovanie Zimných olympijských hier 2022 si Vás dovoľujem interpelovať so žiadosťou o poskytnutie výsledkov štúdie ekonomickej uskutočniteľnosti, návratnosti vložených investícií a dlhodobej ekonomickej udržateľnosti celého projektu ZOH 2022.

S očakávaním konkrétnej a vyčerpávajúcej odpovede a s pozdravom

Prof Mikuáš Huba, poslanec NR SR

Vážený pán

Ing. Peter Kažimír

podpredseda vlády SR a minister financií SR

 

Štefanovičova 5
P. O. Box 82
817 82 Bratislava