Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 12. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Predloženie návrhu novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach (prekovanie sa uskutoční na 17. schôdzi NR SR).

* Vypracovanie a zdôvodnenie doplňujúceho návrhu k návrhu zákona o investičnej pomoci.

* Spoluautorstvo pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách.

* Predloženie návrhu na požiadanie vlády o predloženie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti ZOH 2022 a odpočtu plnenia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja do NR SR.

* Príprava a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

* Priebežné manažovanie činnosti Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPŽP), vybavovanie agendy a pod.

* Konštituovanie pracovnej skupiny VPŽP pre lesníctvo.

* Konštituovanie pracovnej skupiny VPŽP pre ochranu prírody a krajiny.

* Poslanecký prieskum na tému rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v Detve.

* Žiadosť o podrobné informácie týkajúce sa témy rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v Detve adresovaná Hlavnému banskému úradu v B. Štiavnici.

* Interpelácia na tému avizovaného rušenia URBION-u.

* Niekoľko vystúpení v pléne NR SR.

* Prijatie a pracovné rokovanie s predsedníčkou Výboru maďarského parlamentu pre trvalo udržateľný rozvoj a veľvyslancom MR v SR.

* Prijatie, prezentácia a diskusia so skupinou pedagógov a študentov poľnohospodárskych univerzít z krajín EÚ.

* Účasť na prijatí členov a členiek delegácie kosovského parlamentu.

* Účasť na vernisáži výstavy výtvarných diel Fera Guldana v Pezinku. Jedno z úvodných vystúpení. Príspevok do katalógu.

* Účasť a úvodné vystúpenie na Sneme Asociácie strážcov chránených území na Slovensku v Banskej Bystrici.

* Moderovanie diskusie v rámci odborného seminára o krajine v Modre.

* Účasť na udeľovaní Ceny Dominika Tatarku a položenie kytice na hrob D. Tatarku v deň jeho nedožitých stých narodenín (spoločne s E. Jurinovou a T. Kratochvílovou).

* Účasť na spomienkovej akcii pri príležitosti 300. výročia popravy Juraja Jánošíka v Utekáči.

* Účasť na slávnostnom odovzdávaní Ceny Hanno R. Ellenbogena  (Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award) v historckej budove NR SR.

* Spoluorganizovanie a moderovanie tlačovej besedy na tému pripravovaného VD Slatinka.

* Účasť v rozhlasovej diskusii RTVS Z prvej ruky.

* Viacero vyjadrení pre médiá, najmä na tému vlastných legislatívnych aktivít, avizovanej kandidatúry na ZOH 2022, pripravovanej novely geologického a banského zákona a plánovanej výstavby VD Slatinka.

* Niekoľko publikovaných príspevkov v rôznych médiách.

* Rozsiahly rozhovor s Richardom Medalom na tému prvého výročia opätovného pôsobenia v NR SR.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na  www.obycajniochranari.sk.

* Spoluautorstvo monografie Kultúrna krajina Podmalokarpatského regiónu.

* Vystúpenie na demonštrácii proti pripravovanému VD Slatinka.

* Výzva a následná tlačová správa (spoločne s podpredsedníčkou NR SR E. Jurinovou) na tému poskytnutia 2% z dane mimovládnym neziskovým organizáciám.

* Charitatívne aktivity.

* Aktivity v rámci pracovných skupín, najmä v oblasti boja proti korupcii.

* Korešpondencia s partnermi v rámci SR i v zahraničí.

* Stretnutia s občanmi v Bratislave a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Pezinok, Prievidza, Topoľčany, Trenčín a Poltár.