Utekáč

Od krásy histórie k sile konkrétnej pomoci: Začalo to Jánošíkom

V marci tohto roku zorganizoval poslanecký klub Obyčajných v spolupráci s obcou Utekáč  netradičné podujatie s názvom Jánošíkova skrýša. Nedávna prírodná katastrofa v  doline Rimavice ukázala, že táto spolupráca má hlbšie základy.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 12. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Predloženie návrhu novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach (prekovanie sa uskutoční na 17. schôdzi NR SR).

* Vypracovanie a zdôvodnenie doplňujúceho návrhu k návrhu zákona o investičnej pomoci.

* Spoluautorstvo pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách.

* Predloženie návrhu na požiadanie vlády o predloženie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti ZOH 2022 a odpočtu plnenia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja do NR SR.

* Príprava a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.