Výzva ministerke školstva Martine Lubyovej na podporu SAV

Vážená pani ministerka,

podľa aktuálneho prieskumu Agentúry Focus je Slovenská akadémia vied najdôveryhodnejšou inštitúciou v našom štáte. Výsledky a produkty, ktoré vznikajú na jej pôde, dosahujú solídnu medzinárodnú úroveň, napriek tomu, že podmienky pre vedu a výskum, ktoré tu dlhodobo máme, patria k najhorším v EÚ. Vedci a vedkyne zo SAV dobre reprezentujú Slovensko vo svete. So SAV sa nikdy nespájali žiadne väčšie škandály a vo svojej novodobej histórii nikdy neslúžila straníckopolitickým, podnikateľským či iným individuálnym či skupinovým záujmom.

Akademická pôda je dôležitým ostrovom neskorumpovanosti, nezávislého myslenia, používania rozumu a kritického myslenia, čo je v dnešnom svete stále vzácnejšie. Napriek tomu (alebo práve vďaka tomu?) jej mocenské štruktúry v tomto štáte sústavne hádžu polená pod nohy.

V Slovenskej akadémii vied vždy bolo možné vytvoriť si autonómny priestor pre slobodné, kritické myslenie a tvorivosť. I keď to nie vždy bolo ľahké. Nie náhodou mnohí jej pracovníci boli v 80-tych rokoch minulého storočia autormi alebo recenzentmi Bratislavy/nahlas. Po Nežnej revolúcii na pôde SAV vznikla a dodnes sa stretáva Spoločnosť pre trvalo udržateľný život. Z prostredia SAV pochádza viacero členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) i celého radu mimovládnych environmentálnych organizácií. Vzniklo a vzniká tu množstvo štúdií o prírode/ekosystémoch, o krajine, o človeku, o spoločnosti: od parciálnych ekologických, krajinnoekologických a environmentálnych výskumov až po projekty na pomoc pri riešení akútnych spoločenských problémov, akými je napríklad skládka toxického odpadu vo Vrakuni, príprava Národného parku Podunajsko, znečistenie ovzdušia na hornej Nitre, prognózovanie povodňového rizika či ochrana prírody v Tatrách. Ak to máme zovšeobecniť, bez vedy, výskumu, vedeckého bádania a nezávislého kritického myslenia, skoncentrovaného (najmä) na pôde SAV, nie je seriózna, systematická a kompetentná ochrana prírody, krajiny a životného prostredia na Slovensku predstaviteľná.

Vedci a vedkyne v SAV pracujú v podmienkach, ktoré majú ďaleko k ideálnym a potrebujú okrem talentu a vytrvalosti aj veľký kus entuziazmu. V dnešných dňoch je viac ako inokedy ťažké ho nestratiť. K obvyklým problémom s nedostatočným systémom grantovej a inštitucionálnej podpory pribudli nové, doteraz nevídané. Vedenie SAV vedie spor s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu o transformáciu svojich inštitúcií. Pracovníci a pracovníčky SAV sa stali akýmisi rukojemníkmi v rukách moci. Dostali sa do situácie, kedy nemôžu normálne využívať tie prostriedky, ktoré dosiaľ (a rozhodne nie ľahko) získali, kedy nemôžu súťažiť o nové prostriedky, kedy si nemôžu byť istí/é, či a ako ústav, v ktorom pracujú, de iure existuje a či a dokedy sú jeho zamestnancami. Tu už nestačí akokoľvek dobrá vôľa, akokoľvek veľký entuziazmus a nezištné nadšenie. Ak sa situácia urýchlene nevyrieši, vzdajú to predstavitelia staršej vedeckej generácie, noví radšej ani nezačnú a Slovensko stratí významnú časť svojho intelektuálneho potenciálu na dlhé desaťročia. Hrozí nám, že sa ocitne v závoze, z ktorého sa už nikdy nemusí dostať. Tým sa dovŕši strata mozgov, ktorú sa aj SAV aspoň s čiastočnými úspechmi snaží zmierňovať. V medzinárodnom meradle sa tým výrazne zoslabí naša prestíž i konkurencieschopnosť.

Vyzývame Vás preto, aby ste zvážili ďalekosiahle dôsledky svojej (ne)činnosti a prestali spôsobovať stav, za ktorého už dnes vznikajú veľké škody, ale ešte stále je napraviteľný.

Kým sa tak nestane, vyjadrujeme plnú podporu Slovenskej akadémii vied, jej jednotlivým vedecko-výskumným pracoviskám a iniciatívam, ktoré na jej pôde v súvislosti so snahou o riešenie súčasnej neudržateľnej situácie vznikajú, vrátane Iniciatívy Veda chce žiť a petície Stojím za SAV.

Bratislava, 8. 8. 2018

Podpísaní/é členovia a členky S-O-S:

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Ing. Dušan Bevilaqua, Mgr. Daniel Pastirčák, doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., prof. Juraj Nvota, RNDr. Jozef Šibík, PhD., prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., doc. Zuzana Kronerová, doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Mgr. RNDr. Ján Szöllös, CSc., Mgr. art. Viera Dubačová, Ing. Karol Fröhlich, DrSc., doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., Ing. Ján Topercer, CSc., Mgr. Samuel Smetana, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Mgr. Michal Deraj, Ing. Ľubica Trubíniová, Mgr. Tomáš Peciar, Ing. Juraj Melichár, doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Mgr. Richard Medal, RNDr. Ján Hanušin, CSc., Mgr. Imrich Vozár, RNDr. Elena Fatulová, Ing. Milan Lichý, Ing. Daniel Lešinský, PhD., Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Eulalia Štefanová, RNDr. Anna Zemanová, prom. biol. Pavel Šremer, Pavol Ziman, MUDr. Juraj Mesík, doc. RNDr. Ján Lacika, CSc., Ing. Štefan Szabó, PhD., Ing. Klaudia Medalová, Ing. Martina Barancová Paulíková, Mgr. Zuzana Čaputová, Ing. Ladislav Bíro, Ing. Erik Baláž, Juraj Zamkovský, Mgr. Tomáš Hulík, Mgr. Natália Šovkoplias, Ing. Peter Klučka, MVDr. Samuel Pačenovský, Ing. Ľubica Kolková, Mgr. Martin Hojsík, RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Michal Drotován, Ing. Koloman Prónay, Mgr. Dana Mareková, Mgr. Marcel Zajac, Mgr. Laura Marton, MSc., Ing. Alexander Vágner, Ing. Ladislav Hegyi, Sabina Barborjak-Galeková, Ing. František Guldan, Ing. arch. Boris Hochel, Soňa Párnická, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Lucia Szabová, Mgr. Kristína Hudeková, Mgr. Vladimír Mokráň, Mgr. Zuzana Homolová, doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Na vedomie:

- Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

- TASR, SITA

PrílohaVeľkosť
Súbor Výzva ministerke školstva36.42 KB