Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody

Za odvod dažďovej vody, takzvané stočné, platíme všetci. Bez ohľadu na to, či ju využívame, alebo nie. Na Slovensku je využitie dažďovej vody zatiaľ však viac otázka ekologického vnímania ako ekonomická záležitosť. „Ceny vody sú u nás zatiaľ regulované. To znamená, že ľudia platia za odvod vody zo spevnených plôch  nejaké peniaze. Ešte stále sú tie peniaze však veľmi malé na to, aby začali rozmýšľať, ako túto vodu využiť,“ povedala Martina Paulíková, programová manažérka súťaže PRE VODU v Nadácii Ekopolis. Kým pri rodinných domoch a bytoch sa suma pohybuje v desiatkach eur, samosprávy a veľké spoločnosti platia za jej odvod niekoľkonásobne viac. Vtedy začína byť využitie zrážkovej vody o čosi zaujímavejšie. Podľa slov Paulíkovej by mesto Zvolen malo za spevnené plochy- chodníky, cesty, strechy - platiť 150-tisíc eur ročne. Obrazne povedané, tieto peniaze putujú do kanalizácie spolu s vodou, ktorú vieme ako domácnosť, obec či firma využiť.

Aj napriek faktu, že Slovensko nemá o pitnú vodu zatiaľ núdzu, využívanie tejto alternatívy je pre mestá namieste. Klimatické zmeny túto samozrejmosť pomaly menia. Mesto Levoča prihliada aj na túto skutočnosť, a tak vytvorilo projekt na zadržiavanie zrážkovej vody. „Vybudovanie vodozádržných opatrení mestu prinesie výsledky zmierňovania negatívnych dopadov zmeny klímy v environmentálnej, sociálnej, ekonomickej aj bezpečnostnej oblasti,“ informovala o očakávaniach projektu Zuzana Beregházyová, projektová manažérka z Mestského úradu v Levoči. Projekt sa bude realizovať v areáli nemocnice, kde v súčasnosti nie je vybudovaná dažďová kanalizácia a voda sa odvádza do tej verejnej. O zámeroch informuje projektová správa, kde sa uvádza, že „časť dažďovej vody bude možné využiť aj na údržbu verejnej zelene v areáli nemocnice. Okrem zachytávania dažďovej vody do zbernej nádrže sa v priestoroch areálu nemocnice vybudujú dažďové záhony“.

Zachytávanie zrážkovej vody odľahčí nielen spotrebu tej pitnej, ale aj potrubia a čističky odpadových vôd v mestách. Na Slovensku máme spoločnú, jednotnú kanalizáciu pre vodu dažďovú a pre takzvanú čiernu, splaškovú vodu. Pri väčších dažďoch sa stáva, že kanalizácia jednoducho nestíha. Je projektovaná pre určitý počet obyvateľov a určité množstvá vody. „Pri prívalových dažďoch sa stáva, že voda zahltí kanalizáciu a môže vyplaviť čističku. Vyplaví z nej baktérie, ktoré rozkladajú znečistenie a tým pádom sa stáva nefunkčnou,“ informovala Paulíková. Preto sa v mestách využívajú takzvané odľahčovacie komory. Ide o nádrže, ktoré vodu vypúšťajú priamo do rieky, avšak aj so všetkými splaškami, napríklad toaletným papierom. Tento scenár taktiež nie je ideálny a práve preto sa pristupuje k využitiu zrážkových vôd. „Kapacita a prietok čističiek odpadových vôd ,ako aj verejných kanalizácii, je obmedzená, a často po vyjadrení PVPS si musia odberatelia, respektíve producenti riešiť odvádzanie zrážkových vôd iným spôsobom,“ ozrejmil ďalší scenár Richard Friga, vedúci zákazníckeho útvaru z Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS).

Čítajte viac

Adriána Henčeková, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave