Vyhlásenie S-O-S k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vydal pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v novembri 89 vyhlásenie, v ktorom hodnotí pozitíva a negatíva ponovembrového vývoja v oblasti životného prostredia. Nájdete ho (aj so zoznamom signatárov) v prílohe. V úvode vyhlásenia sa uvádza:   „Slovenský ochranársky snem vznikol symbolicky 17. novembra 2015 a mnohí/é z jeho členov a členiek sú aktérmi Nežnej revolúcie. Aj to je dôvod, prečo považujeme za dôležité vyjadriť sa k tomu, ako sa za uplynulých 30 rokov (ne)podarilo splniť relevantnú požiadavku Verejnosti proti násiliu (VPN) z novembra 1989, ktorá znela: „Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie“. V tejto súvislosti nás zaujíma, či v novembri 2019 môžeme s uspokojením a s čistým svedomím konštatovať, že toto základné ľudské právo máme my, občania Slovenskej republiky, garantované. A ak nie, či máme reálnu šancu domôcť sa nápravy: tu a teraz.

Vo vyhlásení sa uvádza celý rad pozitívnych krokov, ktoré sa v tejto oblasti za uplynulých 30 rokov uskutočnili. Všetkým tým, ktorí a ktoré sa o tieto pozitíva zaslúžili, vyslovuje Slovenský ochranársky snem uznanie, ktoré je o to väčšie, že často museli „plávať proti prúdu“. Ale ešte viac, ako úspechov, bolo v environmentálnej oblasti na Slovensku neúspechov, nevyužitých príĺežitostí až zlyhaní.

A preto sa v závere vyhlásenia S-O-S konštatuje, že: „Tri desaťročia Po nemôžme byť  so stavom a vývojom ochrany životného prostredia na Slovensku - napriek parciálnym úspechom - spokojní. A rovnako nemôžme považovať za dostatočne splnenú ani v úvode spomínanú požiadavku VPN. Po 30 rokoch preto opätovne požadujeme urýchlenú, zásadnú a systémovú zmenu k lepšiemu.  Príležitosťou na takúto zmenu budú aj nastávajúce parlamentné voľby 2020. Apelujeme na politické strany, ktoré v nich budú kandidovať, aby takúto zmenu garantovali: programovo i personálne a na voličov, aby na nej trvali. Európska komisia i viaceré členské štáty EÚ si životné prostredie vo väzbe na zmenu klímy stanovili ako svoju top prioritu. Chceme, aby sa medzi takéto krajiny zaradilo aj Slovensko."

Bratislava, november 2019

PrílohaVeľkosť
PDF icon vyhlasenie_30rokov_s-o-s.pdf134.72 KB
PDF icon signatari_30.pdf90.23 KB