Stop biomasakru!

Výzva Slovenského ochranárskeho snemu na zastavenie škodlivých dotácií na spaľovanie dreva

Pripájame sa k výzve z petície občanov a občianok SR na zastavenie škodlivých a neadresných dotácií na spaľovanie dreva a s tým súvisiacej devastácie prírody a krajiny. Vyzývame poslancov a poslankyne NR SR, aby schválili preložený návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (ČPT 1032), ktorou sa obmedzuje možnosť udeliť dotácie striktne iba na spaľovanie dreva z energetických porastov a na energetické zhodnotenie odpadu z drevospracujúceho priemyslu.

Foto: LZ VLK

Zároveň vyjadrujeme vážne obavy zo stavu, spôsobeného v tejto oblasti momentálne platným znením uvedeného zákona, ktoré umožňuje spracovateľom poberať dotácie aj na spaľovanie zdravých, hodnotných stromov ba celých cenných porastov vo voľnej krajine (vrátane alejí, brehových porastov, enkláv zelene, krajinotvorných solitérnych jedincov a pod.), ktoré predstavujú základ pre život stoviek biologických druhov v inak zväčša odprírodnenej krajine s intenzívnym poľnohospodárstvom či inými hospodárskymi funkciami.

Slovensko takto okrem lesov stráca aj cennú biodiverzitu kultúrnej krajiny – lúk, polí, pasienkov a riečnej krajiny, ktorá tvorí významnú súčasť nášho prírodného i kultúrneho dedičstva. Súčasný stav v skutočnosti nepodporuje deklarovaný cieľ zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie, pretože kvalitu životného prostredia a regeneračné schopnosti prírody len znižuje. Navyše zhoršuje aj negatívne dopady globálnej zmeny klímy na naše územie.

 

PrílohaVeľkosť
Súbor Výzva NR SR8.86 KB