Stanovisko k MLC Holíč

Do 11. 11. bolo možné na Okresný úrad Skalica a na Ministerstvo životného prostredia SR zaslať stanovisko  v rámci zisťovacieho konania EIA na zámer projektu „Multimodálne logistické centrum Holíč“. Je zrejmé, že tento zámer by v prípade svojej realizácie znehodnotil prírodné, environmentálne, krajinárske a kultúrno-historické hodnoty tohto územia i širšieho okolia (vrátane susednej Českej republiky), pričom jeho ekonomická výhodnosť, urgentnosť a celkový praktický význam sú  viac ako sporné. Skupina 35 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu preto podporuje zamietavé stanovisko Národného komitétu ICOMOS Slovensko  k tomuto megalomanskému zámeru a stotožňuje sa s argumentami uvedenými  v jeho stanovisku (príloha 1). Tá istá skupina členov a členiek S-O-S podporuje aj požiadavku Občianskeho združenia Deti Země – Klub za udržitelnou dopravu z Brna, aby boli podrobne posúdené vplyvy zámeru „Multimodálne logistické centrum Holíč“ na životné prostredie a tiež jeho cezhraničné vplyvy na územie Českej republiky.

Uvedené dokumenty, tlačovú správu, stanoviská a vyjadrenia (zip) a zoznam signatárov a signatárok S-O-S nájdete v prílohe...

 

Aktualizácia 28.4.2021:
Článok v Pravde:https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/586047-vymenime-krajinu-slovanov-...
(viď tiež pdf v prílohe)...

Aktualizácia 1.5.2021:
Petícia stále prebieha: https://www.peticie.com/nie_vystavbe_multimodalneho_logistickeho_centra_...

PrílohaVeľkosť
PDF icon Tlačová správa123.15 KB
Package icon Stanoviská a vyjadrenia14.84 MB
PDF icon Rozhovory v Pravde (pdf)2.68 MB