Slatinka - Deň Zeme 2024

Slatinské vyhlásenie ochrancov a ochrankýň životného prostredia

Deň Zeme - 22. 4. 2024

Foto: Viera Minarovičová

Miesto: