Šanca pre národné parky

Minister životného prostredia SR Ján Budaj nás oslovil s výzvou podporiť kampaň Šanca pre národné parky. Tu je text výzvy:

Slovenská republika má 9 národných parkov, z ktorých prvý TANAP bol vyhlásený v roku 1949. Žiaľ, už od počiatku sa vyhlasovatelia uspokojili skôr s formálnymi znakmi, než by boli vytvorili skutočné národné parky s vlastnou právnou autonómiou a hospodárením. Boli to napokon roky straníckej nadvlády a tvrdého centralizmu. Žiaľ, ani v dnešných národných parkoch nie sú pánmi ochrancovia prírody a ich riaditelia majú iba symbolické pozície. Lesy sú vnímané ešte stále ako hospodárske. Po páde totality začali prírodné hodnoty ustupovať partikulárnym záujmom biznisu. Niektoré z najznámejších národných parkov už v nemalej miere stratili pôvodné prírodné hodnoty. Príčin je viacero, ale najhlbšia tkvie v tom, že ich vlastníkom a správcom nie je Štátna ochrana prírody, že hlavný hlas nemajú odborníci ochraňujúci toto prírodné dedičstvo.

Súčasná reformná vláda, ktorá disponuje aj takými mimoriadnymi možnosťami, akým je napríklad Fond obnovy na zelený reštart Slovenska, je šancou skončiť dobu, kedy sme sa uspokojovali s tým, že naše národné parky sú viac menej iba deklaratórne.

Ministerstvo životného prostredia začalo dňom 20.10,2020, ktorý je v medzinárodnom kalendári označovaný ako deň stromov, kampaň za novú šancu pre národné parky. Všade vo svete aj okolitých štátoch (napr. aj v Čechách) sú správcami lesov v národných parkoch vedenia týchto parkov, čo im umožňuje reálne vstupovať do stavebných a územných konaní a podieľať sa na správe rozvoji územia. U nás nemajú vedenia národných parkov v rukách ani správu lesov, ani materiálne podmienky na ochranu území, či podporu prírode priateľskému turizmu. Mnohé formálne vyhlásené národné parky trpia brutálnym odlesňovaním a komercializáciou, s ktorou ide strata biodiverzity lesa a vodozádržných schopností lesa. Ešte stále v nich pramenia mnohé krásne pramene a rieky, ale ich toky sú výrazne menšie a celková bilancia vôd sa stáva kritickou. Minulé vlády prijímali formálne sľuby a záväzky v Európskej únii, ktoré sa týkali ochrany vzácnych biotopov a dokonca sa zaviazali, že zabezpečia, že od roku 2019 bude až 50% území národných parkov bezzásahových. V praxi je ale všetko inak. Bezzásahových území je v našich národných parkoch sotva 20% a pre rapídny úbytok biotopov v chránených územiach je Slovenská republika žalovaná komisiou Európskej únie (napr. kauza ochrany hlucháňa). Bohatstvo prírodných a krajinných prvkov zdedené v  národných parkoch je na križovatke. Buď im dáme novú šancu, alebo sa budeme prizerať ich premene na skomercializované lunaparky, holorubmi vydrancované svahy a vysychajúce pramene.

Prosím vás, podporte formou, akou uznáte za vhodné kampaň Ministerstva životného prostredia, aby národné parky čakala iná budúcnosť. Chceme našim potomkom odovzdať to, čo sme zdedili a nie vyhovárať sa, prečo sa to nedalo.

PrílohaVeľkosť
Súbor List ministra ŽP Jána Budaja s výzvou25.84 KB
Autori: