Rímsky klub oslavuje polstoročnicu: v Ríme

V strede tohtoročného októbra sa v Ríme uskutoční slávnostné stretnutie Rímskeho klubu, venované 50. výročiu jeho vzniku. O Rímskom klube sme na tejto webovej stránke písali na jar. Tentoraz uverejňujeme časť príspevkov, ktoré odzneli na seminári 5. 6. 2018 a video, na ktorom sú zaznamenané. Seminár sa konal v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci a bol súčasťou monumentálnej výstavy Ruda Sikoru EKO(K)OMIX - 50 rokov Rímskeho klubu.

-mh-

Video zo seminára - autor: Jaroslav Vokoun

 

Slovenská asociácia pre Rímsky klub a štvrťstoročie jej existencie

Doc. Karol Nemoga (za Slovenskú asociáciu pre Rímsky klub)

Slovenská asociácia pre Rímsky klub vznikla po rozdelení Československa v roku 1993. Jej prvým predsedom sa stal profesor Beloslav Riečan, ktorý bol predsedom aj Československej asociácie pre Rímsky klub.

Od svojho vzniku bola naša činnosť zameraná na vzdelanie, vedu a životné prostredie. Týmto smerom sa orientujú aj naše stretnutia a konferencie. Spolupracujeme aj s celým radom ďalších organizácií a združení, ktoré sú orientované podobne. Tradičné sú napríklad výročné stretnutia zamerané na globálne, existenčné riziká.

Viac

 

Rímsky klub, Medze rastu a môj vzťah k nim (aj ako osobný príbeh)

Mikuláš Maňo Huba

V časoch dospievania som mal hlavu plnú kritiky okolitého sveta a dominantnej metódy jeho poznávania a posudzovania, založenej na úzkej špecializácii, partikularizme a takmer výlučne len induktívnych prístupoch. V protiklade k tomu ma priťahovala celostnosť a určitá charizma syntéz, založených na integrovaných prístupoch.

Zhodou okolností ma práve vtedy upútali nielen úvahy, posolstvá a životný príbeh ľudí, akými boli Gándhí, Thoreau, Schweitzer či Tolstoj, ale aj knihy, ako je Sidhártha od Hermana Hesseho, či zbierky filozofujúcich básní a esejí Milana Rúfusa, ale aj knižka otca všeobecnej teórie systémov L. von Bertalanffyho (1972), či poľský a o niečo neskôr „samizdatový“ český preklad Medzí rastu manželov Meadowsovcov a kolektívu (1972), knihy objaviteľa mechanizmu stresu, komárňanského rodáka Jánosa Selyeho, ako aj jeho pražského súputníka, akademika Josefa Charváta (1974), či úvahy vtedajšieho nominanta na Nobelovu cenu a oveľa neskôr prvého porevolučného slovenského ministra školstva, Ladislava Kováča.

Viac

 

Dejiny ako dlhý zoznam premárnených príležitostí

Juraj Mesík

50 rokov je z geologického pohľadu okamih, z pohľadu života každého z nás jeho výrazná väčšina. 50 rokov varovaní Rímskeho klubu je celý čas, po ktorý si uvedomujem a pamätám svet okolo seba. O takom čase môžete buď napísať knihu, alebo ho ilustrovať sériou obrazov.

V čase keď som sa narodil, žili na Zemi 3 miliardy ľudí: dnes je nás viac ako 7,5 miliardy a pribúdame rýchlosťou skoro 100 miliónov za rok. Na začiatku priemyselnej revolúcie mal Egypt v roku 1800 asi 2,5 milióna obyvateľov – toľko, čo za čias faraónov. V čase môjho narodenia 25 miliónov obyvateľov a dnes má ten istý prúžok pôdy okolo Nílu a v jeho delte uživiť 100 miliónov ľudí. Neuživí.

Viac

 

Rímsky klub 50 – do diskusného seminára v rámci výstavy R. Sikoru EKO(KO)MIX

Peter Birčák

Chcel by som túto problematiku nahliadnuť z iného uhla, čo pokladám za nemenej dôležité, ako aspekt Rímskeho klubu, ochranárov, ekológov. Ide mi o aspekt ľudský, humanitný, duchovný, aj filozofický. A z tohto pohľadu – ako a prečo došlo k dnešnej situácii, ako sa má k tomu človek-jednotlivec postaviť teraz a ako asi v budúcnosti.

Vynikajúci ruský filmár a spisovateľ Vasilij Šukšin napísal v r. 1970 skvostnú poviedku Odkundes, v ktorej ústami svojho typického hrdinu – pripitého Sibírčana s hĺbavou „boľavou dušou“ vyslovil myšlienku: „...človek, to je mimovoľný, nádherný, zúfalý pokus prírody uvedomiť si samu seba. Neúspešný, verte mi...“ Lebo v prírode sú aj hemoroidy, aj nevyhnutnosť smrti, ktorú nikdy nepochopíme, teda ani príroda sa nikdy nepochopí.

Viac

 

 

Zaradenie článku: