Prestaňte dotovať obrovské zisky znečisťovateľov!

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) otvoreným listom požiadal kompetentných, aby ukončili dotácie vysoko ziskovým znečisťovateľom cez Environmentálny fond a aby zabránili podpore zariadení na klimaticky škodlivé fosílne palivá, neudržateľnú biomasu a spaľovne odpadov cez pripravovaný Modernizačný fond [1].

Zatiaľ čo ľudia na Slovensku musia dýchať znečistené ovzdušie, všetky podporené firmy, ktoré vypúšťali skleníkové plyny, dosiahli zisky až 728 miliónov eur. Napriek tomu dostali z Environmentálneho fondu (Envirofond) za rok 2017 dotácie na  kompenzáciu zvýšenia ceny elektrickej energie:

  • Najväčší znečisťovateľ ovzdušia na Slovensku[2] U. S. Steel Košice získal 372-tisíc eur z Envirofondu[3], ktoré si mohol pripísať k svojmu zisku 449 miliónov eur za rok 2017[4]. Svojmu jedinému zahraničnému vlastníkovi U. S. Steel Global Holdings tak mohol „odliať“ 250 miliónov eur z územia Slovenska len v jednom roku[5].
  • Výrobca hliníka Slovalco, ktorý obsadzuje vysoké priečky medzi najväčšími zdrojmi znečistenia ovzdušia v SR[6], zasa získal 5 miliónov eur[7], ktorými zvýšil svoj zisk na 36 miliónov eur v roku 2017[8].
  • Rafinéria Slovnaft, ktorej 98 % vlastníkom je maďarská ropná spoločnosť MOL[9] a ktorá spracúva fosílne palivá, získala 1,4 milióna eur z Envirofondu[10], ktoré si v roku 2017 pripísala k zisku 146 miliónov eur[11].
  • Firma OFZ, známa aj kvôli environmentálnej záťaži v obci Istebné[12], získala 1,1 milióna eur[13] z Envirofondu  ako doplnok do zisku 14 miliónov eur[14] v roku 2017.
  • Firma Mondi SCP, ktorej súkromné podnikanie v Ružomberku je výrazne cítiť[15], doplnila 1 milión eur z Envirofondu[16] do zisku 72 miliónov eur[17] v roku 2017.

„Je škandalózne, že Envirofond nemal 9 miliónov eur pre obce na kanalizácie, ale dal 10 miliónov eur súkromným znečisťovateľom, ktorí mali zisk 728 miliónov eur len v roku 2017 a podobne zarábali aj počas predchádzajúcich rokov. Žiadame, aby sa verejné peniaze z Envirofondu rozdeľovali na projekty na zníženie znečistenia a nepodporovali ani spaľovne odpadov a neudržateľnú biomasu,“ konštatuje Juraj Melichár z environmentálnej organizácie Priatelia Zeme.

„Zrušenie dotácií pre všetky fosílne palivá je prvým krokom k úspešnému naplneniu Parížskej dohody. Využívanie všetkých fosílnych (nielen tuhých) palív je potrebné obmedziť na minimum v čo najkratšom čase,“  dodáva klimatológ Alexander Ač.

***
Viac informácií:
Juraj Melichár - melichar@priateliazeme.sk

Príloha:  Výzva S-O-S

 
PrílohaVeľkosť
Súbor Výzva S-O-S vláde SR52.35 KB
Súbor Tlačová správa (11. 2. 2019)38.33 KB