Národný park Podunajsko - slovensko-rakúske pracovné stretnutie

13. apríla 2022, 35 rokov po tom, ako bratislavskí ochranári odovzdali na vtedajšom Úrade vlády SSR podrobný návrh na vyhlásenie Národného parku Podunajsko (na ktorý dosiaľ nedostali žiadnu odpoveď!!!), sa zainteresovaní a zainteresované stretli, aby sa oboznámili s najnovšími vedeckými poznatkami o dunajskej prírode, opatreniami, ktoré sa uskutočňujú v prospech jej ochrany i aktivitami či zámermi, ktoré ju ohrozujú. Perspektívy spoločnej veľkoplošnej ochrany Dunaja, Moravy a priľahlej krajiny boli predmetom pracovného stretnutia slovenských environmentalistov, aktivistov a aktivistiek, zástupcov vedeckej komunity, štátnej správy, samosprávy a odborných organizácií s pracovníčkami Správy Národného parku Donau-Auen z Rakúska. Podujatie zorganizovala bratislavská Mestská časť Devín spolu so Slovenským ochranárskym snemom a konalo sa v priestoroch miestneho úradu v Devíne.

Účastníci a účastníčky stretnutia sa zhodli na tom, že príklad založenia a fungovania NP Donau-Auen je hodný nasledovania a ocenili tiež dlhoročnú snahu štátnych i dobrovoľných ochrancov prírody na Slovensku o lepšiu ochranu podunajskej a pomoravskej prírody a krajiny. Ako sa však konštatuje v komuniké, ktoré prijali na záver stretnutia, ich úsilie komplikuje skutočnosť, že v tomto území sa stretáva množstvo hospodárskych, developerských či iných záujmov, ktoré zväčša ochrane prírody protirečia.

Apelujú preto na kompetentných, aby podstatne zvýšili úsilie na preventívnu ochranu Dunaja, Moravy a okolitých území, okrem iného aj formou ich veľkoplošnej ochrany po vzore Národného parku Donau-Auen, s možnosťou jeho rozšírenia o priľahlé hodnotné areály lužnej krajiny na slovenskej strane. Slovenský úsek, resp. slovenská strana Dunaja a príroda okolo neho sú nemenej jedinečné ako v susedných krajinách, kde dunajské národné parky už dávno majú. Aspoň čiastočne by sa tým zmiernila doterajšia absencia nížinného národného parku, viazaného na vodné, lužné a mokraďové ekosystémy, na Slovensku (na porovnanie, susedné Rakúsko má takéto národné parky tri). Ako pozitívny príklad bilaterálnej veľkoplošnej ochrany prírody v podobných podmienkach môže slúžiť česko-rakúsky národný park v údolí Dyje.

Tento zámer nie je dôležitý len z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ale aj z hľadiska ochrany vodných zdrojov v tomto území. Zriadenie národného parku aj na slovenskej strane Dunaja by vytvorilo organizačno-koncepčnú „strechu“ nad parciálne chránenými maloplošnými areálmi. Správa národného parku by predstavovala autoritu, pripravenú čeliť zámerom ohrozujúcim prírodu, ako aj inštitúciu, schopnú vhodne sprístupniť toto územie verejnosti.

Príloha:

 

Viac info:

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín (lubica.kolkova@devin.sk)

Prof. Mikuláš Huba, zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu, Ústav manažmentu STU (mikulas.huba2@gmail.com)

Ing. Ľubica Trubíniová, zakladajúca členka Slovenského ochranárskeho snemu (trubiniova@odz.sk)

 

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon Pozvánka / Program107.5 KB
Súbor Tlačová správa (14. 4. 2022)9.64 KB
Súbor Komuniké (DE)6.77 KB