Otvorený list novému parlamentu a vláde

Vážení budúci poslanci a poslankyne NR SR, budúca vláda a predovšetkým budúci ministri životného prostredia a pôdohospodárstva!

V úvode  by sme Vám radi zablahoželali k zvoleniu v demokratických voľbách. Tiež by sme sa chceli poďakovať tým stranám, ktoré verejne ubezpečujú, že stav demokracie na Slovensku bude zachovaný. Jej demontáž je vzhľadom na predvolebné vyjadrenia mnohých zvolených politikov našou najväčšou obavou. Veríme, že súčasťou tohto ubezpečenia je aj zachovanie práv občianskej spoločnosti ako súčasť imunitného systému krajiny.

Chceme Vás tiež požiadať o aktívnu obhajobu a presadzovanie hodnôt ochrany prírody a klímy. Sú dôležité pre našich občanov a občianky a ku konkrétnym krokom nás tiež zaväzuje naše členstvo v EÚ. S touto výzvou prichádzame preto, že v politických stranách, ktoré majú najväčšiu šancu poskladať budúcu vládu, sú už teraz viacerí kandidáti na vysoké pozície na ministerstvách s veľmi problematickými názormi, vyjadreniami a minulosťou.

Ako príklad môžeme spomenúť Rudolfa Huliaka a Filipa Kuffu, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS. Títo politici, ktorí už aktuálne aj prejavili záujem o ministerstvo životného prostredia a pôdohospodárstva, chcú napríklad zrušiť nové zonácie národných parkov, zmeniť ich celkový štatút na prírodné parky, a tým znížiť stupeň ochrany v nich. Zrušiť chcú aj zásahové tímy pre medveďa hnedého a chcú umožniť miestnym poľovníckym združeniam lov medveďov a vlkov. Obidvaja sú zároveň známi svojimi agresívnymi vyjadreniami voči ochranárskej komunite a tiež šírením hoaxov či konšpiračných teórií, napríklad že „medveď je využitý ako biologická zbraň na likvidáciu vidieka“, alebo že sa medzinárodné elity snažia ľudí pripraviť o vlastníctvo áut tým, že si vymysleli klimatickú krízu (R. Huliak). Veríme, že posty ministrov obsadia bezúhonní ľudia s charakterovými predpokladmi, názormi a odbornosťou, zodpovedajúcou týmto dôležitým funkciám. Spomínaní kandidáti sú z nášho pohľadu neprijateľní.

Do roku 2030 bude mať Slovensko približne 14 miliárd eur na zníženie emisií národného hospodárstva, ochranu klímy a prírody. Potrebujeme, aby sa tieto zdroje využili zmysluplne a sociálne citlivo, špecificky pri hľadaní rozumných riešení energetickej a dopravnej chudoby. To dokážu len ľudia, ktorí vedia odlíšiť fakty od hoaxov, konšpirácií a klamstiev. Navyše, ako členská krajina Európskej únie máme v ochrane prírody a pri riešení zmeny klímy aj viaceré medzinárodné záväzky. Príkladom môže byť znečistenie ovzdušia na Slovensku, kvôli ktorému dochádza ročne k 5000 predčasným úmrtiam, ktorým by sa dalo zabrániť. Európska únia pritom už roky tlačí na naše vlády, aby chránili zdravie ľudí a zároveň vytvorili podporné programy pre sociálne zraniteľných. Už dnes sú voči Slovensku vedené viaceré konania kvôli porušeniu európskej legislatívy. Slovensko
a jeho ďalšie kroky budú pod drobnohľadom - či u nás nedochádza k ďalším porušeniam európskej legislatívy, ako sa nám darí pretaviť novú legislatívu do nášho právneho poriadku a praxe, ale aj či míňanie štedrých fondov EÚ napĺňa požiadavky, na ktorých sa členské štáty zhodli. Porušenie európskej legislatívy môže mať za následok súdne spory s EÚ, vysoké pokuty a prípadne aj stratu eurofondov. O to je dôležitejšie, aby nominanti na ministrov a ostatné dôležité funkcie boli odborne zdatní profesionáli, ktorí vecne, s ohľadom na slovenské záujmy a potrebu ochrany našej prírody, ale aj v súlade s našimi záväzkami dokážu informovane rozhodovať, riešiť komplikované problémy ochrany prírody a zároveň upokojiť debatu a nie vytvárať nové konflikty. My sme otvorení pre konštruktívny a odborný dialóg a spoluprácu na hľadaní riešení.

Postupné zlepšovanie ochrany prírody a klímy je v súčasnosti vo svete všeobecne uznávaným štandardom. Kroky späť by neboli v záujme kvality života občanov Slovenska ani v ekonomickom záujme krajiny. Podľa vedcov máme ako ľudstvo v skutočnosti len niekoľko posledných rokov na odvrátenie hroziacej katastrofy. Okrem toho sa práve ochranou prirodzených ekosystémov musíme intenzívne pripravovať na už neodvratné dôsledky klimatickej zmeny. Stagnáciu či dokonca reverz  počas najbližších štyroch rokov si naozaj nemôžeme dovoliť.

Vopred Vám ďakujeme za všetky kroky, ktoré urobíte pre skutočnú ochranu
prírody a riešenie zmeny klímy.

S pozdravom za ochranárov

Ondrej Kameniar

 

Podpísané organizácie:
Iniciatíva My sme les • Nadácia Aevis • Greenpeace Slovensko • VIA IURIS • Nadácia Ekopolis • Priatelia Zeme-CEPA • Bratislava fotogenická • Klíma ťa potrebuje • PRALES, o.z. • OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU • Nestrácajme čas! • Inštitút klimatickej neutrality • o.z. SOSNA • CEEV Živica • Európsky klimatický pakt • o. z. CEPTA • o. z. Chceme zdravú krajinu • Klimatická koalícia • Centrum pre filantropiu • Znepokojené matky • o.z. Karpatská divočina • o.z. Pestrec • Cyklokoalícia • o.z. Lesmír • o.z. Pre Prírodu • Iniciatíva Bratislava otvorene • Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá • o.z. Slatinka • o.z. Občianska iniciatíva za zachovanie ŽP • Asociácia prírodného turizmu • Asociácia detských lesných klubov na Slovensku • ZO SZOPK č. 6 • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike • Zvierací ombudsman • Fallopia • eDeN v meste, o.z. • KST Hikemates • Slovenský ochranársky snem

Otvorený list tiež podporujú vedci/vedkyne a odborníci/odborníčky:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu
RNDr. Marcel Uhrin, PhD. - Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Ing. Ján Topercer, CSc. - nezávislý vedec - ekológ
Mgr. Jozef Pecho, klimatológ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Komenskeho univerzita, Bratislava
Ing. Erik Baláž - ekológ
Ing. Martin Mikoláš, PhD. - ekológ
Mgr. Ondrej Kameniar, PhD. - ekológ
Mgr. Marcel Zajac - Komora MVO pri Rade vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Centrum pre filantropiu
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Ing. Ladislav Hegyi
Ing. Michal Daniška, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. - ekológ, hydrológ
Mgr. Zuzana Dovalová
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
RNDr. Ján Hanušin, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Ing. Marián Jasík
Ing. Karol Kaliský - fotograf, filmár, aktivista
Ing. Ľubica Kolková
Mgr. Eva Kováčechová
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Ing. Peter Mihók, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.
Mgr. Tomáš Peciar
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Mgr. Jozef Šibík, PhD. - botanik
Ing. Peter Klučka - národný cyklokoordinátor
RNDr. Silvia Szabóová
Ing. Alena Trančíková
Mgr. Natália Shovkoplias
Ing. Juraj Flamik
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Mgr. Lucia Szabová
RNDr. Ján Kadlečík
Ing. Milan Lichý
RNDr.Ľubica Krtištofová, Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstva
Mgr. Pavel Šremer
a ďalších 26 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (ich menný zoznam majú k dispozícii iniciátori otvoreného listu)

Ilustračné foto: Ondrej Kameniar