Otvorená výzva S-O-S víťazom parlamentných volieb

Ministrom životného prostredia
musí byť dôveryhodný odborník,
vyzývajú vedci a ochranári

V Bratislave, 3. marca 2020

Vážený pán Igor Matovič,
vážený pán Boris Kollár,
vážený pán Richard Sulík,
vážený pán Andrej Kiska,

dovoľte, aby sme Vám pogratulovali k volebnému úspechu Vašich strán v parlamentných voľbách.

My, nižšie podpísaní a podpísané, si Vás dovoľujeme vyzvať na zodpovedný prístup pri obsadzovaní postu ministra životného prostredia a štátnych tajomníkov tohto rezortu.

Slovenská príroda a prírodné zdroje ­– lesy, pôda, voda, krajinný ráz – sú základným prvkom ochrany zdravia ľudí, národného majetku i hodnôt našej krajiny, sú základom nášho života. Mimoriadny význam nadobúdajú aj kvôli nastupujúcej klimatickej kríze. Ich ochrana si však vyžaduje expertnú znalosť a dôveryhodnosť. So záujmom, ale aj znepokojením preto sledujeme práve začatý proces hľadania a nominácie ľudí na vysoké posty v štátnej správe, ktoré majú zásadný vplyv na stav nášho životného prostredia. Príkladom môže byť Ján Mizerák zo strany Sme rodina.

Upozorňujeme na skutočnosti, ktoré vyvolávajú vážne pochybnosti o dostatočnej odbornej kvalifikácii a morálnej bezúhonnosti Jána Mizeráka. Jeho hodnotové nastavenie a kontroverzné metódy v pozícii generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) sa naplno prejavili za vlády strán Smer-HZDS-SNS. Počas jeho pôsobenia dochádzalo k čistkám v tejto organizácii, v dôsledku ktorých boli prepustené alebo odišli desiatky kvalitných odborníkov a odborníčok. Samotní zamestnanci ŠOP SR voči nemu spísali výzvu, kde žiadali jeho odvolanie. Ján Mizerák bol zodpovedný za mnohé prešľapy ŠOP SR, zníženie odbornosti úradu, nerešpektovanie odborných kapacít samotnej organizácie ako aj vedeckých inštitúcií, uľahčovanie ťažby dreva, developerských či iných devastačných aktivít v chránených územiach a i. Navyše, nie sú známe takmer žiadne odborné, koncepčné či manažérske výstupy Jána Mizeráka, ktoré by dokladovali jeho spôsobilosť viesť rezort životného prostredia. Tieto a mnohé ďalšie kroky Jána Mizeráka viedli k celkovej nedôvere zástupcov širokej environmentalistickej obce k jeho osobe. A objavujú sa aj ďalšie kontroverzné mená.

Páni predsedovia strán OĽaNO, Sme rodina, Sloboda a solidarita a Za ľudí, žiadame Vás, aby ste pri zostavovaní novej vlády pristupovali k problematike životného prostredia s ohľadom na jej mimoriadnu dôležitosť pre budúcnosť i bezpečnosť Slovenskej republiky.

Dnes stojíme pred mnohými výzvami. Jednou z nich je záväzok znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 takmer o polovicu a dosiahnuť celkovú uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Ak chceme pristúpiť k ochrane životného prostredia zodpovedne, mnohé musíme napraviť a ešte viac dobehnúť. Slovensko, tak ako celý svet, ohrozujú klimatická zmena a úbytok biodiverzity. Ak nezačneme efektívne chrániť naše najväčšie bohatstvo práve v nadchádzajúcom volebnom období, hrozia nám škody nielen na prírodných zdrojoch, ale aj na zdraví obyvateľstva a ekonomike.

Pre tieto, ako i pre iné skutočnosti, musí rezort životného prostredia viesť odborná kapacita, ktorá bude vedieť kompetentne a efektívne reagovať na tieto obrovské výzvy. Ponúkame vám preto spoluprácu pri rozhodovaní sa o tejto dôležitej otázke, ale aj pri výzvach, ktoré nás čakajú.

Agenda životného prostredia sa musí z okrajovej témy posunúť do centra pozornosti. Musí dôjsť k bezprecedentnej mobilizácii odborných, personálnych a finančných kapacít. Nasledujúce roky budú kľúčové aj pre našu schopnosť pripraviť obyvateľstvo na dopady klimatickej zmeny. Nepremrhajme ich! Tento problém sa týka nás všetkých.

Ďalšie informácie:

Prílohy:
1) Výzva pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR pre ministra životného prostredia SR, 2. 5. 2007.
2) Uhrin M., 2007: O stave štátnej ochrany prírody. Sme, 15 (106; 10. 5. 2007): 39. 

Podpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
(kontaktná osoba)
Ing. Ján Topercer, CSc.
(kontaktná osoba)
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
(kontaktná osoba)
Mgr. Alexander Ač, PhD.
Sabina Barborjak-Galeková
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Ing. Ladislav Bíro
RNDr. Mirko Bohuš, CSc.*
Mgr. Miroslava Čierna Plassmann, PhD.
Mgr. Michal Deraj
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.*
Mgr. Ján Dobšovič
Mgr. Zuzana Dovalová
Mgr. art. Viera Dubačová
RNDr. Elena Fatulová
Ing. Martin Fecko
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
Ing. Zuzana Gallayová, PhD.*
Karolína Gelatičová (N)
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. (N - Lesnícka fakulta TU Zvolen)
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Ing. Fero Guldan
RNDr. Ján Hanušin, CSc.
Ing. Roman Havlíček
Ing. Ladislav Hegyi
Mgr. Juraj Hipš
Mgr. Tomáš Hulík
Ing. arch. Boris Hochel
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
Mgr. Martin Hojsík
Mgr. Zuzana Homolová
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Mgr. Irena Jenčová, PhD.
RNDr. Ján Kadlečík
Ing. Karol Kaliský
Ing. Peter Klučka
Ing. Ľubica Kolková
Mgr. Eva Kováčechová
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
RNDr. Ľubica Krištofová
doc. Zuzana Kronerová*
doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Ing. Daniel Lešinský, PhD.
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.
Mgr. Dana Mareková
Mgr. Richard Medal
Ing. Klaudia Medalová
Ing. Juraj Melichár
Ing. Ján Mičovský
Emília Michalová* (N)
Juraj Michal* (N)
Viera Minarovičová (N)
Mgr. Vladimír Mokráň
Branislav Moňok
prof. Juraj Nvota
MVDr. Samuel Pačenovský*
Soňa Párnická
Daniel Pastirčák
Ing. Martina B. Paulíková
Ing. Jana Pavlíková
Ing. Patrícia Pavlovská, DPD
Mgr. Tomáš Peciar
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Pavol Polák (N - Deputy Team Leader/Habitat and SPA expert, NATURA 2000 – Srbsko)
Mgr. Andrej Popovič
Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Ing. Koloman Prónay
Mgr. Samo Smetana
Mgr. Boris Strečanský
Mgr. Lucia Szabová
Ing. Štefan Szabó, PhD.
RNDr. Silvia Szabóová
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Ing. Katarína Šimončičová
Mgr. Natália Šovkoplias
Mgr. Pavel Šremer*
RNDr. Andrej Šteiner, PhD.
MUDr. Peter Tatár, CSc.*
Ing. Alena Trančíková
Ing. Ľubica Trubíniová
Ing. Alexander Vágner
Mgr. Imrich Vozár
Mgr. Marcel Zajac
Juraj Zamkovský
Pavel Ziman

Podporujúce organizácie:
Nadácia Ekopolis
Združenie Slatinka
Slovenská ornitologická spoločnosť – BirdLife Slovakia
WWF Slovensko
Greenpeace
Ochrana dravcov na Slovensku – RPS
Inštitút ochrany prírody
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
OZ Prales
OZ Tatry
OZ Ochrana prírody Podunajska
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR)
CEPA
OI Znepokojené matky
Extinction Rebellion
o. z. CEPTA
Cyklokoalícia
OZ Hrad Slavin
Iniciatíva Bratislava otvorene
OZ Brečtan *
ZO SZOPK č. 6 Bratislava *

 

Pozn.:

(N) - nečlen/nečlenka S-O-S
* - výzvu podporili po termíne

 

Ak chcete podporiť túto výzvu, kontaktujte nás na e-adrese trubiniova@odz.sk.

 

Ďalšie informácie:
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. - marcel.uhrin@gmail.com 
Ing. Ján Topercer, CSc. - jano.topercer@gmail.com
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - mikulas.huba2@gmail.com