Nesúhlasíme s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny

K nesúhlasnému stanovisku k novele zákona o ochrane prírody a krajiny (v prílohe), ktoré nedávno vydalo sedem renomovaných ochranárskych organizácií, sa pripojila aj platforma osobností slovenského ochranárstva Slovenský ochranársky snem (S-O-S), Asociácia strážcov chránených území Slovenska, Greenpeace a ďalších sedem environmentálnych organizácií. Organizácie vyzvali relevantnú časť poslancov a poslankýň NR SR, aby návrh novely nepodporili.

Návrh novely predkladá poslanec Sme rodina Jaroslav Karahuta. Navrhuje v nej zmeny, ktoré by v praxi zablokovali vyhlásenie akéhokoľvek chráneného územia, jeho zonáciu, zmenu stupňa ochrany a ďalšie zmeny potrebné pre udržateľný manažment existujúcich chránených území alebo vyhlásenie nových.

Znemožnením zonácie by sa napríklad zastavila práve prebiehajúca reforma národných parkov, čo by o. i. malo negatívne dôsledky na čerpanie nemalých finančných prostriedkovPlánu obnovy a odolnosti a v konečnom dôsledku možno aj ich prepadnutie.

Schválenie novely by zaviedlo do praxe aj ďalšie negatívne opatrenia – napríklad voľný pohyb ľudí vo všetkých chránených územiach, prevádzanie štátnych pozemkov v chránených územiach do rúk súkromných vlastníkov, podstatné zmäkčenie ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín a i.

Podľa ochranárskych organizácií  by všetky tieto zmeny v chránených územiach výrazne zoslabili aktivity na ochranu, zachovanie či zlepšenie stavu mnohých vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov aj celých – zatiaľ zachovaných, no veľmi citlivých a zraniteľných – ekosystémov. To by malo devastačné následky na najcennejšie časti slovenskej prírody a krajiny. Novela je preto pre ne neprijateľná a varujú pred jej prijatím.

 

Príloha: stanovisko environmentálnych organizácií

 

Viac informácií:

Ing. Marián Jasík – marian.jasik@gmail.com

Ing. Gabriela Kalašová – kalasova@gmail.com

doc. Marcel Uhrin – marcel.uhrin@gmail.com

prof. Mikuláš Huba – mikulas.huba2@gmail.com