Násilie voči ochrancom prírody: Apel na vládu a príslušné ministerstvá

Apel na vládu a príslušné ministerstvá v súvislosti s násilím voči ochrancom prírody

V posledných týždňoch Slovensko čelí novému problému, ktorý však svoje korene dlhé roky zapúšťal do úrodnej pôdy nezáujmu a ignorantstva či dokonca nepriamej podpory. Ten problém sa volá agresivita a násilie páchané na pracovníkoch profesií, mimoriadne dôležitých pre našu súčasnosť a budúcnosť. Sú to lekári, zdravotníci a ochrancovia prírody. Keďže predmetom záujmu Slovenského ochranárskeho snemu je v prvom rade ochrana prírody, krajiny a životného prostredia, budeme sa ďalej venovať najmä posledne menovanej skupine ľudí, čo však neznamená, že násilie voči iným skupinám či jednotlivcom je nám ľahostajné.

Problém, ktorý bol na našom vidieku latentne prítomný už dlhšie, sa naplno prejavil v súvislosti s avizovanou reformou národných parkov, ktorú náš snem opakovane podporil, lebo je v súlade nielen s programovým vyhlásením vlády, s oficiálnou Envirostratégiou 2030 a najnovšie i s Plánom obnovy a odolnosti, ale aj s dikciou zákona o ochrane prírody a krajiny i s medzinárodnými záväzkami a štandardmi. Napriek tomu sa niektoré sily - vrátane smutne známych extrémistov - ponáhľajú využiť spomínanú reformu a nutné zmeny sústavy území európskeho významu ako zámienku na zdôvodnenie verbálnych i fyzických útokov na ochranárov. Pritom celú reformu interpretujú absolútne lživým a demagogickým spôsobom, strašia obyvateľov dotknutých regiónov vymyslenými hrozbami a šíria medzi nimi averziu a nenávisť. Lož, demagógia, podnecovanie nenávisti a násilie sú „pracovnými metódami“ extrémistov, ktorí eskalujú napätie v spoločnosti a zneužívajú neinformovanosť, dezorientáciu a umelo vyvolané obavy u ľudí. Štát i celá spoločnosť túto neakceptovateľnú situáciu nemôžu a nesmú tolerovať. Každý deň nečinnosti je vodou na mlyn nebezpečným demagógom, štváčom a násilníkom. Pozri napr. https://plus.sme.sk/c/22768217/extremisti-nasli-novy-terc-ochranarov-a-ochranu-prirody.htmlhttps://myorava.sme.sk/c/22741010/ludia-sa-bili-na-mestskom-urade-zasaho...

Tento problém určite nie je riešiteľný v pôsobnosti len ministerstva životného prostredia, ale týka sa aj celého radu ďalších rezortov: od vnútra a spravodlivosti, cez financie, pôdohospodárstvo, informatizáciu a regionálny rozvoj (s dôrazom na rozvoj vidieka) až po školstvo, vedu a kultúru. Apelujeme týmto na vládu a na príslušné ministerstvá, ako aj na ďalšie súčasti moci, aby situáciu nepodcenili a bezodkladne začali v tejto veci konať. Uplynulé storočie nám prinieslo dostatok dôkazov toho, že nečinnosť, otáľanie a ustupovanie násiliu sa následne kruto vypomstia.

Profesionálni ochrancovia prírody (podobne ako lekári či zdravotníci) by mali byť v tejto situácii reálne chránení a za útok na nich by mala byť stanovená výrazne vyššia trestná sadzba.

Štátny rozpočet na nasledujúce roky by mal zohľadniť potrebu zvýšenia počtu profesionálnych ochrancov prírody a zlepšiť ich odmeňovanie.

Rezort školstva by mal urýchlene iniciovať také zmeny osnov, ktoré povedú k oveľa väčšej gramotnosti žiakov a študentov v oblasti ochrany prírody, biodiverzity, krajiny a pod. K zvyšovaniu gramotnosti a osvety v tejto sfére by mali prispieť aj rezorty informatizácie a kultúry vo vzťahu k všetkým vekovým kategóriám.

Regionálny rozvoj a zvlášť rozvoj vidieka by mali mať udržateľný charakter a generovať dostatok zmysluplných pracovných príležitostí vo väzbe na ochranu prírody, krajiny a životného prostredia, a to aj v súvislosti s predchádzaním a zmierňovaním následkov zmeny klímy.

V rokoch 1987 – 1989 - zvlášť po vydaní kritickej publikácie Bratislava/nahlas - prenasledovala ochranárov komunistická štátna bezpečnosť. Nedovoľme, aby ich dnes, po viac ako troch desaťročiach budovania demokracie, občianskej spoločnosti a právneho štátu (z toho väčšinu času v rámci Európskej únie, ktorá sa hrdí svojím demokratickým a ľudskoprávnym globálnym líderstvom) opäť beztrestne šikanovali rôzni hulváti, násilníci a extrémisti! Ak to dopustíme, doplatíme na to my všetci. I tí, čo prídu po nás.

Bratislava, Varín, Vrútky, Vavrišovo, 29. 10. 2021

 

Podpísaní: členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu v počte 57

Erik Baláž - Dušan Bevilaqua - Jakub Cíbik - Michal Daniška - Michal Deraj - Tomáš Derka - Viera Dubačová - Elena Fatulová - Karol Fröhlich - Juraj Flamik - Fero Guldan - Fedor Gömöry - Ján Hanušin - Ladislav Hegyi - Boris Hochel - Zuzana Homolová - Mikuláš Huba -  Tomáš Hulík - Vladimír Ira - Ján Kadlečík - Gabriela Kalašová - Karol Kaliský - Peter Klučka - Ľubica Kolková - Mária Kozová - Richard Krivda - Zuzana Kronerová - Ján Lacika - Ľubica Lacinová - Milan Lichý - Branislav Líška - Richard Medal - Klaudia Medalová - Peter Mihók - Vladimír Mokráň - Ladislav Miko - Juraj Nvota - Daniel Pastirčák - Soňa Párnická - Tomáš Peciar - Henrich Pifko - Andy Popovič - Ľudmila Priehodová - Natália Shovkoplias - Boris Strečanský - Jozef Šibík - Katarína Šimončičová - Samo Smetana - Lucia Szabová - Štefan Szabó - Pavol Široký - Pavel Šremer - Alena Trančíková - Ľubica Trubíniová - Alexander Vágner - Miloš Veverka (N) - Imrich Vozár - Michal Wiezik - Marcel Zajac - Juraj Zamkovský - Pavol Ziman

Pozn.: N – dosiaľ nie je členom S-O-S

Kontaktná osoba: Mikuláš Huba

 

PrílohaVeľkosť
Súbor Apel S-O-S na vládu (29. 10. 2021)19.92 KB
Kľúčové slová: