Nádej pre naše národné parky

Slovenský ochranársky snem pozitívne hodnotí skutočnosť, že v týchto dňoch Národná rada Slovenskej republiky veľkou väčšinou prítomných poslancov a poslankýň schválila v prvom čítaní a "posunula" do druhého čítania poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, týkajúci sa presunu pozemkov vo vlastníctve štátu na území národných parkov pod správu štátnej ochrany prírody, kam logicky patria.

Takisto nás teší, že petíciu Osloboďme národné parky!, ktorej je Slovenský ochranársky snem spoluvyhlasovateľom, v krátkom čase od jej vyhlásenia podporilo takmer 25 000 signatárov a signatárok.

Chceme veriť, že našim národným parkom konečne svitá na lepšie časy a že aj Slovensko sa zaradí medzi štandardné a environmentálne uvedomelé demokracie, v ktorých najvyššiu kategóriu územnej ochrany prírody – národné parky – celkom logicky spravuje rezort ochrany, do pracovnej náplne ktorého ochrana prírody patrí.

Pozn.: Petíciu Osloboďme národné parky! je možné podporiť aj na webovej stránke S-O-S www.ochranari.sk.

Mikuláš Huba, zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu, mikulas.huba2@gmail.com v zastúpení 53 členov a členiek S-O-S, ktorí/é sa prihlásili k petícii Osloboďme národné parky!

 

Pozrite aj:   S-O-S PODPORUJE: Osloboďme národné parky!

 

Tlačová správa, 7. 7. 2021

Prílohy: 2

Zaradenie článku: