Memoriál Josefa a Petry Vavrouškovcov už po tridsiaty raz

Docent Josef Vavroušek bol prvý a posledný československý minister životného prostredia. Okrem toho bol medzinárodne uznávaný odborník, vedecký pracovník, pedagóg, filantrop a vizionár. V roku 1991 zorganizoval 1. pan-európsku konferenciu ministrov životného prostredia na zámku Dobříš. O rok neskôr, ako vedúci československej delegácie na Summite Zeme v Rio de Janeiro, predniesol návrh na reformu OSN. Bol tiež zakladateľ a prvý predseda Společnosti pro trvale udržitelný život (1992).

Od r. 1995, kedy spolu so svojou dcérou Petrov zahynuli pod lavínou v Západných Tatrách, sa konajú na ich počesť každoročné memoriály. V dňoch 17. – 19. 2024 sa Memoriál Josefa a Petry Vavrouškovcov uskutočnil už po 30. raz! Tentoraz na moravskej strane Karpát v rázovitom Valašsku. Konal sa pod záštitou České komise pro UNESCO a tiež pod záštitou i za osobnej aktívnej účasti hejtmana Zlínskeho kraja, Ing. Radima Holiša.

Podujatie organizovali česká a slovenská Společnost/Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ) spolu s Ústavom manažmentu STU v Bratislave, Geografickým ústavom SAV, v.v.i. a Centrem pro otázky životního prostředí UK v Prahe. Úlohy hostiteľov sa obetavo zhostili Ing. Jan Kučera, MSc., starosta Rožnova pod Radhoštěm, Mgr. František Jaskula, riaditeľ Moravskoslezského regionálneho pracoviska Agentury ochrany prírody a krajiny (AOPK) a Správy CHKO Beskydy a Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice.

Náplň trojdňového podujatia pozostávala už tradične z konferenčnej a exkurznej časti, pričom tá prvá zahŕňala časť odbornú (Udržateľná budúcnosť Českej a Slovenskej republiky) a časť venovanú spomienkam na Josefa Vavrouška a rozvíjaniu jeho odkazu v čase, keď si pripomíname jeho nedožité 80. narodeniny. Bývalí kolegovia, súputníci a priatelia sa zamýšľali nad tým, ako by hodnotil súčasnosť a ako by vyzerali naše krajiny i celý región, keby nás nebol na vrchole svojich síl pred 30 rokmi opustil.

Konferenčná časť sa konala v príjemnom prostredí Valašského ekocentra vo Valašskom Meziříčí. Odzneli tu príspevky popredných českých a slovenských odborníkov a odborníčok na problematiku ochrany prírody, životného prostredia a udržateľného spôsobu života, filozofov, spoločenských vedcov, prognostikov, bývalých významných politikov, ale i odborníkov z praxe. Okrem iných prof. Vladimíra Iru, prof. Václava Bělohradského, prof. Lubomíra Mlčocha, prof. Bedřicha Moldana, prof. Pavla Kovářa, doc. Fedora Gála, doc. Pavla Nováčka, doc. Juraja Podobu, prof. Mikuláša Huba, PhDr. Ivana Gabala, PhDr. Ivana Ryndu, MUDr. Juraja Mesíka, Mgr. Pavla Šremera, Ing. Jiřího Dlouhého, RNDr. Jany Dlouhé, PhD., Mgr. Natálie Shovkoplias, Ing. arch. Martina Říhu, RNDr. Heleny Kameníčkovej, Ing. Jiřího Müllera, doc. Jána Laciku, dr. Rút Facunovej, Ing. Pavla Pešouta a ďalších, ktorí a ktoré prispeli do diskusie. Exkurzie priblížili nielen krásy kraja, ale aj viaceré pozoruhodné príklady dobrej praxe.

Špecifikom tohto ročníka bolo okrem mimoriadne kvalitnej organizácie celého podujatia a reprezentačného zastúpenia príspevkov aj to, že sa odohrávalo len niekoľko dní pred dôležitými voľbami do Európskeho parlamentu a tiež na pozadí dramatickej situácie vo sfére upadajúceho spôsobu spravovania vecí verejných (politiky), polarizácie spoločnosti, ohrozenej bezpečnosti, spochybňovania liberálnej demokracie, nárastu netolerancie i nových hrozieb pre právny štát, ľudské práva, menšiny, kultúru, životné prostredie a klímu v celej Európe a na Slovensku zvlášť. Vo svetle týchto nepriaznivých skutočností sú ľudský vzor i odkaz Josefa Vavrouška dvojnásobne aktuálne.

-STUŽ-

Praha, Bratislava, 21. 5. 2024

PrílohaVeľkosť
Súbor Tlačová správa16.91 KB
Zaradenie článku: