Maňo Huba na mítingu Piatky pre budúcnosť

Milí priatelia, milé priateľky, bojovníci a bojovníčky za lepšiu klímu!

Pred pár dňami sme si pripomenuli 30. výročie pádu Berlínskeho múra a Nežnej revolúcie v Československu. V našom regióne sa tým podarilo ukončiť desaťročia trvajúce obdobie totality, nerozlučne spätej s porušovaním ľudských práv.

Včera, teda presne 30 rokov po spomínaných udalostiach, vyhlásil Európsky parlament stav klimatickej núdze a symbolicky tým ukončil inú éru: éru ignorovania toho, čo sa deje s našou klímou, s našou prírodou, s naším životným prostredím.

Čo majú tieto dve udalosti - nad ktorými sa klenie oblúk 30 rokov - spoločné? To, že reagujú na kľúčové výzvy našej doby, mobilizujú nás, ale aj to, že vyzývajú k spolupráci všetkých ľudí dobrej vôle. V našom prípade má Nežná a Piatky pre budúcnosť spoločné aj to, že hýbateľmi zmien sú mladí ľudia, prevažne študenti: 16. novembra´89 v Bratislave, 17. novembra´89 v Prahe a po 30 rokoch opäť na námestiach Prahy, Bratislavy a mnohých iných miest. Spoločné majú aj nenásilie, inteligentnú dramaturgiu a predstavu nielen o tom, čo nechceme, ale aj o tom, čo chceme.

A čím sa tieto historické body obratu líšia? Tým, že kľúčová výzva sa rozšírila. Už nejde iba o náš postkomunistický región, ale o celý svet, už nejde len o ľudské práva a slobody, či o  sociálnu spravodlivosť v tradičnom zmysle, ale aj o to, čo nás presahuje: v tomto prípade najmä o klímu a prírodu v celej jej rôznorodosti. A principiálny rozdiel vidím aj v tom, že kým zo socialistického Československa sa emigrovať dalo - síce ťažko, ale predsa - emigrovať z planéty Zem nie je kam. Inými slovami: nič z toho, čo bola aktuálne pred 30 rokmi, aktuálnym byť neprestalo, len k tomu pribudlo poznanie fatálneho rozsahu globálnej krízy, ktorej čelíme.

Ako jeden z aktérov udalostí spred 30 rokov ako aj toho, čo sa deje dnes, vás chcem vyzvať, aby ste nezavrhli nič z pozitívneho, čo sa podarilo pred troma desaťročiami, ale aby ste si zároveň nezatvárali oči pred ničím negatívnym, čo sa udialo odvtedy. Aby ste využili nové možnosti, celosvetové volanie po zmene, nový étos i globálne prepojenie – hoci sociálnymi sieťami.

Bez Grety Thunbergovej a miliónov jej nasledovníkov i nasledovníčok by sa mnohé pozitívne zmeny neudiali, alebo by sa udiali oveľa neskôr. Nech je to pre vás povzbudením a dôkazom, že ste na správnej ceste.

Ďakujem vám a držím Vám palce!

Mikuláš Huba, Míting Piatky pre Budúcnosť, Bratislava, 29. 11. 2019

Zaradenie článku: