M. Huba: Informácia o aktivitách v 47. a 48. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Podpora návrhu na vyhlásenie mimoriadnej schôdze NR SR o problémoch školstva a zdravotníctva.

* Niekoľko vystúpení v rozprave na mimoriadnej schôdzi NR SR o problémoch školstva a zdravotníctva.

* Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá.

* Príspevky publikované v Denníku N.

* Rozhovor s doc. Jánom Lacikom do Krás Slovenska.

* Finalizácia a odovzdanie do tlače publikácie Aforizmy, bonmoty a iné smutné pravdy.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na www.ochranari.sk.

* Rôznorodé charitatívne aktivity.

* Účasť na mítingoch organizovaných štrajkujúcimi učiteľmi (alebo na ich podporu).

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Rokovanie s delegáciou Európskych zelených.

* Vypracovanie hodnotenia Programového vyhlásenia vlády.

* Spolupráca na vyhodnotení ENVIRODOTAZNÍKA pre politické strany, kandidujúce v parlamentných voľbách 2016.

* Aktívna účasť na príprave a priebehu tlačovej besedy k ENVIRODOTAZNÍKu pre politické strany, kandidujúce v parlamentných voľbách 2016.

* Hodnotenie environmentálnych časti programov kandidujúcich politických strán.

* Spolupráca na príprave tlačovej konferencie „Za živé rieky...“

* Aktívna účasť na tlačovej besede k protestnej akcii Bratislava má hlas.

* Vystúpenie na protestnej akcii Bratislava má hlas na Nám. SNP.

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku ochrany vody, zvierat a krajiny.

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy – Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S).

* Iniciovanie a spoluorganizovanie regionálneho stretnutia S-O-S v Trenčíne.

* Ukončenie činnosti regionálnej poslaneckej kancelárie v Trenčíne.

* Príprava regionálneho stretnutia S-O-S v Tatranskej Štrbe.

* Príprava celoslovenského stretnutia S-O-S v Bratislave.

* Účasť na schôdzi bratislavských ochranárov.

* Beseda so žiakmi ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach.

* Diskusia so starostom obce Výčapy-Opatovce a návšteva tamojšieho zariadenia na kompostovanie organického odpadu z obcí v regióne.

* Príprava stanov OZ Podšíp.

* Účasť na oslavách 25. výročia vzniku Nadácie M. Šimečku.

* Účasť na ochranárskej brigáde v Horskom parku.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Malacky, Senec, Pezinok a Trenčín.