M. Huba: Informácia o aktivitách v 46. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Spoluautorstvo  interpelácie na ministra ŽP.

* Podpora návrhu na vyhlásenie mimoriadnej schôdze NR SR o problémoch školstva.

* Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá.

* Príspevky publikované v Pravde, Denníku N Obecných novinách.

* Príprava rozhovoru s doc. Jánom Lacikom do Krás Slovenska.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na  www.obycajniochranari.skwww.ochranari.sk.

* Rôznorodé charitatívne aktivity.

* Účasť na mítingoch organizovaných štrajkujúcimi učiteľmi (alebo na ich podporu).

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Spolupráca na príprave ENVIRODOTAZNÍKA pre politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2016.

* Spolupráca na príprave tlačovej konferencie „Za živé rieky...“

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku ochrany vody a obnoviteľných zdrojov energie.

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy – Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S).

* Iniciovanie a spoluorganizovanie regionálneho stretnutia S-O-S v Banskej Bystrici.

* Príprava regionálnych stretnutí S-O-S v Spišskej Novej Vsi a v Trenčíne.

* Umelecký happening na pamiatku Národnej kultúrnej pamiatky Panský dom v Polomke na Horehroní (s Ferom Guldanom a Jánom Mičovským).

* Návšteva azylového centra v Gabčíkove.

* Posledná rozlúčka s Antonom Srholcom, Zdenkom Alexym a Ivanom Ondráškom.

* Účasť na redakčnej rade Krás Slovenska.

* Účasť na schôdzi bratislavských ochranárov.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno,  Dunajská Streda, Malacky, Senec, Pezinok, Trenčín  a Žarnovica.