Koronavírus, klíma a nová spoločenská zmluva

Ak koronavírusom vstupujeme do novej éry, bude si to vyžadovať aj novú spoločenskú zmluvu.

Ak je pravda, že koronavírusom vstupujeme do novej éry, potom platí aj to, že si to bude vyžadovať aj novú spoločenskú zmluvu. Jej kontúry sa už črtajú. Napríklad v tom, ako dobrovoľne prijímame všetky nové a nové obmedzenia, ktorými nás denne „zásobuje“ vláda. Rúška sme začali nosiť dokonca skôr, ako sme to dostali príkazom. A keďže ich nedostať, vyrobili sme si ich podomácky a bez frflania. Nerobíme to preto, lebo sme bezvýhradne poslušní, nekritickí voči vláde, submisívni či lojálni. Alebo preto, že sme nadštandardne uvedomelí. Ani preto, že sa bojíme pokuty, ak neposlúchneme nariadenia vrchnosti. Robíme tak v prvom rade v obave o seba a svojich blízkych. Ale aj preto, lebo máme konečne aký-taký dôvod si myslieť, že to „tí hore“ myslia s nami dobre (aj keď sa neraz mýlia a za pochodu improvizujú). A „tí hore“ zasa po dlhom čase počúvajú vedcov, ktorí sa v uplynulých rokov zásluhou podceňovania, neuznania ba šikanovaniu dostali u nás až kamsi na okraj spoločnosti, súc vykresľovaní div nie ako podozrivé voľnomyšlienkárske indivíduá a nežiaduci paraziti na štátnom rozpočte  (ale o tom niekedy inokedy).

Takáto nová spoločenská zmluva je však žiaduca nielen v časoch aktuálnej pandémie. Lebo tá sa (dúfajme)  skôr či neskôr pominie. Ale nepominú sa nemenej vážne hrozby a výzvy, ktorým už čelíme a ešte len budeme nútení čeliť a ktoré si budú vyžadovať podobné (polo)dobrovoľné sebaobmedzovanie, akého sme svedkami v týchto dňoch.

Spomeniem len jednu takúto záležitosť spomedzi viacerých: dôsledky globálnej klimatickej zmeny, ktoré majú s koronavírusom mnoho spoločného. Neodvážim sa tvrdiť, že pod vznikom pandémia sa priamo podpísala meniaca sa klíma, aj keď niektorí autori tu určitý súvis vidia. Analógia, o ktorej hovorím, nemusí byť až taká bezprostredná. Napriek tomu ju však vidím hneď vo viacerých oblastiach.

1.  V oboch prípadoch (pandémia i klimatická zmena) ide o krízu globálnych rozmerov, ktorá sa týka osudov stoviek miliónov z nás (keďže bezpečne a za živa emigrovať z tejto planéty sme  sa zatiaľ nenaučili).

2. Pripomína nám staré známe - lež notoricky prehliadané - že nekonečný kvantitatívny rast v prostredí konečných zdrojov Zeme je logický nezmysel.

3. Upozorňuje nás na to, že veľký žúr bezbrehého a nezodpovedného konzumu sa končí a nič nie je zadarmo.

4. Učí nás oprávnene sa báť sa o seba, o svoje deti a svoje vnúčatá a pripomína nám, že život a zdravie nie sú žiadne automaticky nárokovateľné samozrejmosti.

5. Nabáda nás správať sa zodpovedne a solidárne (veď sme na jednej lodi a chyba jediného z nás je hrozbou pre všetkých ostatných).

6. Núti nás počúvať vedcov.

7. A varuje nás pred hlúpymi, populistickými tárajmi, klamármi a kazisvetmi, ktorí sa záhadným riadením osudu (a naším nemalým pričinením) neraz stávajú svetovládcami.

Dobrou správou je, že spoločenská zmluva, na rozdiel od vojnového stavu či totality, je záležitosť postavená na  vzájomnej dohode, a teda viac-menej na dobrovoľnosti. Áno, aj na našom oprávnenom strachu z hrozieb, ktoré číhajú na nás všetkých, ak túto zmluvu porušíme a na ktoré nás vedci (ale aj filozofi či umelci) už dlhšiu dobu upozorňujú.

Nezabudnime na to ani vtedy, keď éra akútneho ohrozenia pominie! Lebo potreba porozumenia, predvídavosti a spolupráce na všetkých úrovniach bude aktuálna aj potom. To nie je plané moralizovanie ani  výzva, aby sme nekriticky akceptovali všetko, čo povie vláda, či dobrovoľne sa zriekli slobody a radosti zo života. Je to len poznanie nevyhnutného skôr, ako bude definitívne neskoro.

Dnešné ťažké dni predstavujú, paradoxne, určitý zdroj nádeje. Nádeje, že to dokážeme aj bez toho, aby sme sa vzdali sami seba. Stačí, keď sa dobrovoľne vzdáme toho, čo vlastne ani tak veľmi nepotrebujeme, dokážeme nachádzať krásu aj v maličkostiach, prestaneme zázrak života a zdravia brať ako samozrejmosť a začneme sa správať ako dospelí, uvažujúci, zodpovední, solidárni a ohľaduplní ľudia.

Mikuláš Huba (autor je vedecký pracovník SAV a člen Slovenského ochranárskeho snemu)

Článok vyšiel v SME, nájdete ho (v mierne upravenej verzii) tu:

https://komentare.sme.sk/c/22370698/koronavirus-predstavuje-nadej-na-novu-spolocensku-zmluvu.html

 

Foto SITA/SME

Zaradenie článku: