Vyšli Kapitoly z environmentálnej politiky XIX.

Devätnásty diel Kapitol z environmentálnej politiky voľne nadväzuje na publikáciu O Slovensku otvorene a nahlas: Ochranárske SOS, ktorú taktiež vydala Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ) v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom koncom roka 2019. Aj v tomto prípade ide najmä o prezentáciu stanovísk, výziev, tlačových správ, korešpondencie a ďalších dokumentov z dielne Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) a STUŽ/SR spolu s niektorými článkami a inými dosiaľ nepublikovanými textami prof. Mikuláša Hubu, hlavného autora a zostavovateľa Kapitol. Na vzniku textov z obdobia medzi januárom 2020 a aprílom 2021 sa podieľali aj Sabina Barbojak, Dušan Bevilaqua, Juraj Flamik, Ján Kadlečík, Gabriela Kalašová, Eva Kováčechová, Ľubica Lacinová, Daniel Lešinský, Ľudmila Priehodová, Marcel Uhrin, Ján Topercer, Jozef Šibík, Katarína Začková a ďalší/ďalšie.

Toto obdobie bolo v globálnom meradle poznamenané najmä pandémiou Covid-19, ktorá so sebou priniesla sériu zmien správania, útlm celých ekonomických odvetví i vznik a uplatňovanie množstva protiopatrení. Najväčší balík prostriedkov na pôde EÚ, ktorý chce nielen pomôcť ekonomikám poznačeným pandémiou, ale zároveň naštartovať ich zásadnú reformu v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody i potrebou zlepšenia ochrany biodiverzity, predstavuje Plán obnovy a odolnosti.

Dalšou dôležitou udalosťou roku 2020 na Slovensku boli parlamentné voľby. S tým tradične súvisí aj záujem občianskej spoločnosti nielen o voľby samotné, ale aj o to, čo im predchádza: teda to, kto (strana či jednotlivec) vo voľbách kandiduje a s akým programom. Tesne po voľbách nás obyčajne zaujíma, čo môžeme od nového parlamentu a následne i vlády a jednotlivých rezortov očakávať v tej-ktorej oblasti. Mimovládne organizácie, aktivisti/aktivistky a angažovaní experti a expertky sa spravidla snažia ovplyvniť podobu programového vyhlásenia novej vlády a po jeho schválení parlamentom sa k nemu kriticky vyjadrujú. Nie náhodou práve stanoviská k parlamentným voľbám 2020 a ich k širšiemu predvolebnému i povolebnému kontextu predstavujú najväčšiu časť Kapitol.

V publikácii okrem toho nájdete stanoviská S-O-S ku konkrétnym kauzám: staré environmentálne záťaže s dôrazom na región Stredného Spiša, ochranné pásmo najväčšieho vodárenského zdroja na Slovensku (Šamorín) ohrozeného plánovanou výstavbou, areál Ekoiuventy ako potenciálne Národné stredisko environmentálnej výchovy a vzdelávania, ako aj niekoľko stanovísk, týkajúcich sa reformy štátnej ochrany prírody a správy chránených území. S-O-S vydal vyhlásenie pri príležitostí výročia víchrice v Tatrách v novembri 2004 a taktiež podporil stanoviská viacerých subjektov zo Slovenska i ČR, protestujúcich proti zámeru na výstavbu veľkokapacitného tzv. Multimodálneho logistického centra pri Holíči, výzvu na zrušenie utajovania informácií súvisiacich s jadrovou energetikou, na celoročnú ochranu vlka dravého, alebo na podporu celoeurópskej kampane za prísnejšiu reguláciu novej generácie GMOs.

Za nezištnú pomoc pri grafickej úprave Kapitol patrí osobitná vďaka pani Erike Mészárosovej.

 

Kapitoly z environmentálnej politiky - XIX. diel

Vydala: Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom, Geografickým ústavom SAV a Ústavom manažmentu STU
Autori: Mikuláš Huba et al.
Zostavil: Mikuláš Huba
Recenzenti: Ján Hanušin a Ján Lacika
Ilustrácie a obálka: Fero Guldan
Bratislava 2021

 

Publikáciu si môžete stiahnuť z prílohy ako pdf dokument (1,1 MB).