Deň Zeme 2018: Dajte zelenú zálohovaniu plastových fliaš!

Happening na Deň Zeme (22. 4. 2018) pod sochou štúrovcov, neďaleko vchodu do budovy ministerstva životného prostredia v Bratislave.

Viac informácií:

Foto: Mikuláš Huba

Zaradenie:
Miesto: