Chcieť zvíťaziť nad sestrami silou je hlboké nedorozumenie

Múdri ľudia hovoria, že 21. môže fungovať iba na báze win – win stratégií, čiže stratégií dvojitých či viacnásobných víťazstiev, teda takých rozhodnutí a riešení, pri realizácii ktorých víťazia podľa možnosti všetci zúčastnení.

A preto ma znepokojuje, že ministerstvo a vláda podliehajú nebezpečnej ilúzii, že nad prírodou, učiteľmi a zdravotnými sestrami možno vyhrať silou. Že víťazstvom bude, keď sestry ponížite, dourážate a násilím prinútite vrátiť sa do nemocníc. A následne, že sa sestry s totálnym nasadením a zároveň s úsmevom a obetavo budú starať o nás všetkých. Lebo všetci sme či už  reálni alebo potenciálni pacienti.

To je však hlboké nedorozumenie. Takéto silové riešenie jednoducho nefunguje. Časť sestier možno napokon prinútite vrátiť sa, ale nebude to celospoločenské víťazstvo, ale celospoločenská prehra. 

mh, 11. 2. 2016