Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Výzva bratislavskému primátorovi Nesrovnalovi

My, dolupodpísaní občania
Vás, pán primátor Nesrovnal, vyzývame, nepodpísať zmluvu obsahujúcu mimosúdnu dohodu so spoločnosťou Henbury.

Podpisom pre mesto nevýhodnej dohody poškodíte majetok mesta a navyše sa pod hrozbou pokuty zrieknete ovplyvňovania výstavby na Dunajskom nábreží. Zaviažete mesto, aby o nábreží nediskutovalo s občanmi a odbornou verejnosťou, a ani nebudete smieť reagovať na názory občanov a odbornej verejnosti na urbanistické a architektonické stvárnenie verejných priestorov Dunajského nábrežia. Nebudete môcť vyhlásiť architektonickú súťaž na stvárnenie nábrežia, ani obstarať už dávno potrebný územný plán zóny. Za to všetko má Bratislava platiť pokuty a navyše znášať škody – no sľuby developera sú v dohode formulované tak, aby boli de facto nevymáhateľné.
Po podpise uznesenia MsZ majú byť v zmysle dohody s Henbury umlčané aj odborné útvary magistrátu, ktoré majú pod hrozbou pokuty slúžiť viac zámerom developera, než verejnosti.

Takúto absurdnú a nevyváženú mimosúdnu dohodu ešte Bratislava nezažila. Protestujeme voči tomu, že sa mesto má vzdať majetku ešte pred prvým rozhodnutím súdu vo veci údajných strát firmy Henbury - a vzdať sa aj svojich regulačných práv . Protestujeme voči zámeru odovzdať Dunajské nábrežie developerovi.

Dunajské nábrežie a promenáda patria Bratislavčanom. Pamätajte na svoj primátorský sľub, pán Nesrovnal, a nepodpisujte uznesenie MsZ, ani dohodu o mimosúdnej dohode s Henbury!