PKO - Park kultúry a oddychu

Výzva bratislavskému primátorovi Nesrovnalovi

My, dolupodpísaní občania
Vás, pán primátor Nesrovnal, vyzývame, nepodpísať zmluvu obsahujúcu mimosúdnu dohodu so spoločnosťou Henbury.

„Nuly“ z kauzy PKO

Toto sú tí a tie, ktorých a ktoré bratislavskí primátori (Ďurkovský a Nesrovnal), 27 súčasných bratislavských mestských poslancov/poslankýň a nenásytný žralok Ja a Ty považujú za absolútne nuly:

Zoznam osobností, ktoré podpísali petíciu za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave (k 17. januáru 2011)

Petičný výbor:

Ekoblog č. 4 (kapitola Kauzy): Príspevok do verejnej diskusie o PKO

Svoj názor na kauzu bratislavského Parku kultúry a oddychu a priľahlého nábrežie som už verejne vyslovil veľakrát, okrem iného aj ako člen dvoch petičných výborov na tuto tému (za záchranu parku pri PKO a za zachovanie samotného PKO), ako aj (spolu)organizátor niekoľkých kampaní a happeningov na túto tému. Až sa mi zdalo, že sa už môžem iba opakovať. Ale nedá mi - v posledný deň verejnej internetovej diskusie – nezosumarizovať svoje názory a nezdôrazniť aj pár vecí, na ktoré sa v odbornej i verejnej diskusii zväčša zabúda.