Ivo Nesrovnal

Výzva bratislavskému primátorovi Nesrovnalovi

My, dolupodpísaní občania
Vás, pán primátor Nesrovnal, vyzývame, nepodpísať zmluvu obsahujúcu mimosúdnu dohodu so spoločnosťou Henbury.

Primátor Bratislavy odpovedá na otvorený list bratislavských ochranárov

Milá pani inžinierka Trubiniová, vážený pán profesor Huba, veľmi si vážim Vašu iniciatívu, pretože ju vnímam ako výzvu na konštruktívny dialóg nielen politikov, poslancov, ale aj širokej verejnosti, ako zlepšiť život v našom meste.

Bratislavskí ochranári píšu primátorovi Bratislavy p. I. Nesrovnalovi

Dovoľte nám obrátiť sa na Vás s niektorými konkrétnymi problémami a návrhmi na ich riešenie. Zvolili sme na tento účel formu otvoreného listu, na ktorý od Vás očakávame konkrétnu odpoveď. Následne by sme privítali osobné stretnutie a prekovanie otvorených otázok.