admin_2

TypNadpisAutorOdpovedíNaposledy aktualizované
ČlánokROZHOVOR S POSLANCOM MIKULÁŠOM HUBOM PRE ČASOPIS EUROREPORT PLUS, 1 – 2/2013 admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokPoslanci Huba a Kadúc chcú novelou zákona pomôcť ľuďom i prostrediu admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokTri interpelácie na tému avizovaných ZOH 2022 admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokPOZVÁNKA: Zimné olympijské hry a príroda admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokTlačová beseda: Pomýlené využívanie vodnej energie: "malé" vodné elektrárne na Hrone s velkými negatívnymi dopadmi admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokPOZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH k vládnemu návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia admin_20pred 4 roky 1 mesiac
Článokpf 2013 admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokV parlamente o ľudských právach a rozvojovej pomoci admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokDiaľnica D1: Čo je ekologické, je aj ekonomické admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokDiaľnica D1 Turany - Hubová: Tunel, peniaze, hodnoty admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokPoslanec Mikuláš Huba: Správa o aktivitách v 8. mesiaci pôsobenia v NR SR admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokInterpelácia: Národné lesnícke centrum admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokO prístupe k ľudským právam a rozvojovej pomoci u nás a vo svete - seminár v Národnej rade SR admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokPoďakovanie za aktívnu účasť na konferencii Únie miest Slovenska admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokZáverečné slovo k návrhu novely zákona o ovzduší na 23. schôdzi NR SR admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokZ archívu: O zaslúžilých úzkorozchodníkoch admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokSpráva z pracovnej cesty do Vilniusu admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokOtázky na Roberta Fica ohľadom našej spoločnej budúcnosti admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokNádejný neúspech admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokStanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu: žiadosť o aktualizáciu legislatívnych noriem a rozvoj programov na skvalitnenie stravovania na Slovensku admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokPoslanci chcú zabrániť rozkrádaniu najcennejšieho prírodného dedičstva admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokAlternatívne prístupy k energetike - pozvánka admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokProgramové vyhlásenie vlády rok po... admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokObčania vyzvali ministerku zdravotníctva, aby priznala a odčinila chyby v prípade ponižovanej lekárky z Nitry admin_20pred 4 roky 1 mesiac
ČlánokSpájame statočných - tentoraz v Nitre 26. 2. 2014 admin_20pred 4 roky 1 mesiac

Stránky