Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Nádejný neúspech

To, že návrh zákona o podpore, ochrane a odmeňovaní bojovníkov s korupciou z dielne Obyčajných neprešiel v snemovni do druhého čítania je priamou škodou pre celú krajinu.

Práve to si myslia predkladatelia návrhu zákona, ktorí sú presvedčení, že ide normu, ktorá kvalitou prevyšuje drvivú väčšinu legislatívnych aktov a ktorá má reálnu schopnosť potlačiť čoraz obludnejší rozsah korupčných zločinov. Jej zmyslom je nielen účinne ochrániť a podporiť všetkých, ktorí prejavia odvahu a občiansku statočnosť, ale aj zásadným spôsobom zmeniť verejnú atmosféru v prospech uznania vysokej spoločenskej hodnoty boja s korupciou. „Nie, nie je to len neúspech“, hovorí Ján Mičovský, jeden z kompletnej pätnástky predkladateľov, „ponúkli sme totiž funkčný systém, ktorý nebude môcť dlho ostať v polohe nástroja politického boja. Jeho nepoužitie by totiž viedlo k prekročeniu kritickej hranice, za ktorou už dnes  vidno korupčné znefunkčnenie krajiny a následne možno aj úpadok Smeru. Naozaj dúfam, že to cítia rovnako...“

Možno si túto hrozbu vládnuca strana uvedomí už pri prerokovaní podobného návrhu, ktorý predložila iná opozičná strana. „Napriek tomu, že ide o nepomerne jednoduchší prístup, kde absentujú viaceré dôležité momenty, napríklad rozsah ochrany, či výchovné princípy, aj jeho prijatie by predstavovalo výrazný posun, a preto ho radi podporíme. V druhom čítaní sa však pokúsime pripraviť také pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré ich normu podstatne vylepšia tak, aby nebola len bezzubým nástrojom s honosným názvom“, dodáva poslanec Miroslav Kadúc, ktorý je presvedčený, že na základe skúseností získaných pri tvorbe svojho zákona dokážu v druhom čítaní opozičný návrh účinne rozšíriť.

Šancu Obyčajných na dosiahnutie základného cieľa nepochybne zvyšuje aj fakt, že do svojho rozsiahleho návrhu zapracovali väčšinu odporúčaní, ktoré pre podporu „whistleblowerov“  (nahlasovateľov) korupcie, vydala Transparency International Slovakia, ako aj iné subjekty z prostredia tretieho sektora.

Ján Mičovský