Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Prehľad aktivít v piatom mesiaci pôsobenia v NR SR

Aj keď išlo zčasti o dovolenkový mesiac (jediný v tomto roku v parlamente), viacero mojich aktivít malo aj pracovný charakter. V prvom rade celý august nebol dovolenkový, keďže 6. schôdza NR SR trvala až do 10. augusta. A dalo sa stihnúť aj všeličo iné, ako len „schôdzovanie“:

 • Tradičné každomesačné „úradné hodiny“ v poslaneckej kancelárii v Trenčíne.
 • Tri interpelácie členov vlády.
 • Niekoľko vystúpení v rámci parlametnej rozpravy.
 • Vypracovanie troch pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov k prerokúvaným návrhom zákonov.
 • Dvojdňové stretnutie s lektormi a lektorkami environmentálnej výchovy v osade Podšíp.
 • Cestovanie po Slovensku z Bratislavy do Košíc a späť: stretnutia s miestnymi ľuďmi vo viacerých regiónoch.
 • Príprava dvoch schôdzí výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
 • Príprava prijatia fínskej delegácie na pôde NR SR.
 • Vybavovanie agendy v rozsahu niekoľkých desiatok položiek.
 • Príprava a aktívna účasť na dvoch tlačových konferenciách.
 • Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov novozvoleným členom Rady Slovenského pozemkového fondu.
 • Priebežná spolupráca s médiami.
 • Návšteva Kanady (mestá, vidiek, národné parky, infraštruktúra, architektúra a urbanizmus, cestovanie, rekreácia a šport, kultúra, kvalita života...).