environmentálna výchova

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Miroslava Kadúca k vládnemu návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť vládny návrh zákona - ktorý sa správne snaží zvýšiť účinnosť kultúrno-osvetovej činnosti – aj o potrebu jej rozšírenia na oblasť ekológie, environmentalistiky a lesníctva.

RECENZNÝ POSUDOK na publikáciu Jana Činčeru Environmentální výchova: cesty a křižovatky

Predložená publikácia Environmentální výchova: cesty a křižovatky môže významnou mierou prispieť k tomu, aby tí a tie, ktorým sa dostane do rúk, začali inak – hĺbavejšie, zasvätenejšie a kritickejšie i praktickejšie rozmýšľať o zameraní, spôsoboch realizácie i samotnom zmysle environmentálnej výchovy.

ĎalEKOhľad - časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu

Sprievodný list k jubilejnému 30. číslu časopisu ĎalEKOhľad so štyrmi otázkami poslancom a poslankyniam NR SR k problematike environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách Slovenskej republiky.

Neuspokojivé odpovede

Z vystúpenia M. Hubu v bode Odpovede na interpelácie na 21. Schôdzi NR SR.

Interpelácia ministra školstva - vec: environmentálna výchova a vzdelávanie

Vážený pán minister,
predpokladám, že sa zhodneme na tom, že environmentálna výchova a vzdelávanie majú svoje veľmi významné a nezastupiteľné miesto v systéme všetkých druhov a stupňov škôl v Slovenskej republike. Je to fakt daný už samotnou pretrvávajúcou disproporciou medzi stavom životného prostredia a jeho dopadmi na zdravie ľudí na jednej strane a medzi úrovňou environmentálnej gramotnosti najširšej populácie na strane druhej.

Prehľad aktivít v piatom mesiaci pôsobenia v NR SR

Aj keď išlo zčasti o dovolenkový mesiac (jediný v tomto roku v parlamente), viacero mojich aktivít malo aj pracovný charakter. V prvom rade celý august nebol dovolenkový, keďže 6. schôdza NR SR trvala až do 10. augusta. A dalo sa stihnúť aj všeličo iné, ako len „schôdzovanie“:

Environmentálna výchova v rozprave Národnej rady SR

V rozprave k balíkom "školských" zákonov, predkladaných ministrom školstva Dušanom Čaplovičom dňa 25. júla 2012 vystúpil aj poslanec Mikuláš Huba:

Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, to čo poviem, sa týka celého tohto balíka, ktorý predkladal pán minister Čaplovič, ale zhodou okolností to dopadlo tak, že som si uvedomil, že tento návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní je možno najvhodnejší na to, aby som v rozprave vystúpil so svojou stručnou pripomienkou práve k nemu.

Životné prostredie v programe hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Kapitola 8. Volebného programu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností je venovaná životnému prostrediu.

Naše deti majú právo vyrastať v zdravom a bezpečnom prostredí.
Životné prostredie je nutné efektívne chrániť.