legislatíva

Za obnovu Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a za presun národných parkov pod ministerstvo životného prostredia

Z vystúpenia k novele kompetenčného zákona na 7. schôdzi NR SR

... Ja mám, podobne ako môj predrečník, taktiež dva pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu zákona. Prvý sa týka doplnenia niekoľko rokov jestvujúcej a pred časom zrušenej Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a druhý sa týka zmien v kompetenciách ústredných orgánov štátnej správy na území národných parkov.

Takže k tomu prvému návrhu. Začnem stručným zdôvodnením, ak dovolíte.

Prečo sme opäť stresovaní skráteným legislatívnym konaním?

Z rozpravy o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o odpadoch na 8. schôdzi NR SR)

V tejto chvíli sme De facto nútení prijať návrh o skrátenom legislatívnom konaní, lebo inak nám akútne hrozia sankcie Bruselu. Musela však táto situácia nastať?

Prehľad aktivít v piatom mesiaci pôsobenia v NR SR

Aj keď išlo zčasti o dovolenkový mesiac (jediný v tomto roku v parlamente), viacero mojich aktivít malo aj pracovný charakter. V prvom rade celý august nebol dovolenkový, keďže 6. schôdza NR SR trvala až do 10. augusta. A dalo sa stihnúť aj všeličo iné, ako len „schôdzovanie“:

Z rozpravy k novele Zákona o sociálnom poistení v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi NR SR

Pani poslankyňa Lucia Žitňanská správne upozornila, že tu nejde o časový horizont nejakého mesiaca, ktorý ušetríme, ale tu hovoríme najmä o budúcnosti. Ja by som okrem toho zdôraznil, že tu ide aj o vážny a vo svojich dôsledkoch nebezpečný precedens.

Dnes tu odzneli rôzne metafory, tak dovoľte jeden aj mne. Prijímanie takého dôležitého zákona takýmto spôsobom (v skrátenom legislatívnom konaní – pozn. MH) mi pripomína leninské dekréty. Mám rád históriu a zaujímam sa o ňu, ale až takýto návrat do histórie si neželá asi nikto z nás.

Tak ako Envirofond, pán minister?

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

Z vystúpenia k návrhu vládneho zákona, ktorým sa má podporiť hospodársky rast

Opatrenia, ktoré predpokladá uskutočniť predkladaný návrh zákona, majú podporiť rast našej ekonomiky.

Rast môže mať, ako vieme, rôznu podobu. Osobne mi je oveľa sympatickejší rast kvality, ako kvantitatívny rast.

Ale nechcem v tejto chvíli príliš filozofovať. A to ani o tom, či je naša zaujatosť (ba fascinácia) zaklínadlom rastu viac cestou do raja, alebo do pekla.

Nechcem sa momentálne venovať ani kritike závádzajúceho charakteru scestných indikátorov typu HDP, ktorými rast, či údajný rast meriame.

Vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu k návrhu novely kompetenčného zákona (26.6.2012)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 73, ods. 3, písm. a) zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov uzniesla, že vráti navrhovateľovi návrh zákona (tlač 84) na dopracovanie.

Z vystúpenia poslanca Mikuláša Hubu v rozprave k Programovému vyhláseniu vlády na pléne NR SR (3. 5. 2012)

Mikuláš Huba

Inflácia sľubov a pekných slov
Nedostatok sľubov sa programovému vyhláseniu vyčítať určite nedá. Keď však každému sľúbime všetko, potom reálne hrozí, že (takmer) každý môže byť napokon sklamaný. Tým nechcem povedať, že by som to sklamanie niekomu želal.

Rozhovor s poslancom NR SR Mikulášom Hubom o politike, prírode, angažovanosti, sklamaniach a nádejach

Dlho ste premýšľali nad tým, či pôjdete do politiky?
Do 27. novembra 2011 viac ako 20 rokov, od 27. do 28. novembra 2011 24 hodín.

Dostali ste už v minulosti ponuku ísť do politiky? Ak áno, od koho?
V politike som od vydania Bratislavy/nahlas začiatkom októbra 1987. Poslancom slovenského parlamentu a členom jeho predsedníctva som bol v rokoch 1990 – 1992.

Stránky