Znovu píšeme Ľubošovi Machajovi: V RTVS chýba pravidelná žurnalistika o životnom prostredí

Bratislava, 2. 11. 2022

Vec: Odpoveď na list z 13. 10. 2022

Vážený pán generálny riaditeľ,

dovoľte poďakovať sa Vám za odpoveď na náš list z 19. 9. 2022. Oceňujeme úsilie, ktoré ste vypracovaniu podrobnej informácie o relevantných programoch RTVS venovali. V reakcii na Váš list uvádzame nasledovné:

Pokiaľ sme dobre informovaní/é, už veľa rokov RTVS (ešte od čias existencie samostatnej STV) disponuje návrhom programovej štruktúry environmentálne zameraných programov, ktorý bol schválený, len sa nerealizuje. V tomto roku mal byť tento návrh údajne aktualizovaný a doplnený. Radi by sme vedeli, ako to v skutočnosti je.

A teraz dovoľte zopár reakcií na Váš list z radov našich členov a členiek.

Jedna naša členka to vyjadrila tak, že s dokumentmi nemá RTVS problém, ale absentuje zdravá a dravá analytická publicistika. Environmentálne problémy by sa podľa nej mali riešiť aj vo formáte analytického dokumentu aj v tematicky zameranej relácii s pravidelnou periodicitou.

Podľa názoru inej našej členky, RTVS jednoznačne chýba systematický koncept pravidelnej občianskej a investigatívnej žurnalistiky o životnom prostredí, pričom ako možný vzor uvádza pravidelné relácie českej verejnoprávnej televízie "Nedej se!" a "Nedej se plus".

Pre ilustráciu pripája link, kde sa v archíve nachádza doterajších 1453 dielov: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/ V rámci relácie Nedej se! sa tvorcovia venujú rôznym témam, nielen investigatíve a prezentácii negatívnych javov, ale aj osvete a prezentácii výskumných aktivít. Napríklad tento diel bol venovaný výskumu migračných trás v Jeseníkoch: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/422235100161010/

Ďalší príklad zaujímavého formátu, ktorý podľa tejto našej členky chýba v RTVS, je pravidelná diskusná relácia typu Fokus Václava Moravce, kde sa pred publikom preberajú s významnými a fundovanými hosťami dôležité témy súčasnosti (vrátane environmentálnych) a čo je tiež zaujímavé, auditórium tvoria študenti stredných škôl, čiže témy sú komunikované veľmi zrozumiteľne a majú aj výchovný aspekt. Popis relácie:

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Fokus_Vaclava_Moravce

Tu sú témy posledných relácií: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/  

A relácia venovaná environmentálnej téme:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/221411030530008/  

Aj ďalší z členov nášho snemu sa dovoláva dobrej investigatívy a poskytovania informácií o tom, aké problémy rieši ochrana prírody na Slovensku a aké sú moderné trendy v tejto oblasti vo svete. Cit.: "Pekných obrázkov z prírody ide v RTVS dosť, ale to nestačí."

Iný sa zasadzuje za to, aby sme sa snažili presadiť dve pravidelné relácie - jednu investigatívnu na spôsob Eko ďalej a jednu pozitívne zameranú na spôsob českého Nedej se!, ktorá by približovala zaujímavé ochranárske projekty a organizácie. To by podľa neho na naše pomery úplne stačilo a aby nešla kvantita na úkor kvality, možno by stačilo, keby sa relácie obtýždeň striedali. Plus by to chcelo väčší priestor a najmä podporu zo strany RTVS pre nepravidelnú tvorbu domácich dokumentaristov zameraných na životné prostredie. Či už pri samotnej produkcii, alebo licencovaním už hotových filmov. Pričom ako jeden z tvorcov takýchto dokumentov zároveň pripomína, za dvojročnú výhradnú licenciu poskytuje RTVS domácim tvorcom len symbolický honorár, čiže by nešlo o nereálne nové nároky na navýšenie rozpočtu.

Za dôležité považujeme aj upozornenie nášho člena, ktorý koordinuje prácu v rámci projektu Mladí reportéri pre životné prostredie. Ide o mimoriadne užitočnú, úspešnú a oceňovanú aktivitu, keďže naši mladí tvorcovia a tvorkyne sa pravidelne umiestňujú na najvyšších priečkach v konkurencii rovesníkov z celého sveta! Považujeme preto za logické, aby sa s ich dielami oboznámili aj diváci a diváčky RTVS.

A napokon navrhujeme, aby RTVS viac priestoru venovala snímkam uvedeným na filmových festivaloch, ktoré sa konajú na Slovensku a v Českej republike, ale približujú to najlepšie, čo sa vo svete na tému životného prostredia v nedávnej minulosti urobilo.

Ak to zhrnieme: unisono z radov členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu zaznieva požiadavka zaradiť do vysielania RTVS dve pravidelné relácie, venované životnému prostrediu. Jednu kriticko-investigatívnu a druhú, ktorá bude prinášať a propagovať pozitívne príklady dobrej praxe od nás i zo zahraničia. Zároveň sa navrhuje viac podporiť domácich tvorcov a tvorkýň a spropagovať úspechy mladých reportérov a reportérok v tejto oblasti.

Na záver nám dovoľte opätovne pripomenúť našu ochotu spolupracovať na príprave dramaturgického plánu v intenciách vyššie uvedeného.

S pozdravom,

Mikuláš Huba

(v zastúpení členov a členiek S-O-S)