Výzva S - O - S k voľbám

Členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu apelujú na voličov a voličky:
V sobotu voľte tých a tie, ktorým nie je ľahostajný osud prírody a prostredia okolo nás!

V poslednom čase sa nám najrôznejších problémov vynorilo skutočne priveľa. A my dúfame, že to garnitúra, ktorá príde po týchto voľbách, dá do poriadku: zdravotníctvo, školstvo, bývanie, doprava, kultúra, ľudské práva, spravodlivosť, verejné financie, nárast extrémizmu... A podľa toho si aj vyberáme strany a konkrétne mená na ich kandidátkach.

Všetky spomínané záležitosti sú vážne a treba ich riešiť. Až nás to zvádza - tvárou v tvár tej presile dlhodobo zanedbávaných problémov - opäť zabúdať na také zdanlivé samozrejmosti, ako je vzduch, voda, pôda, lesy či mestská zeleň, príroda v tzv. chránených územiach i krajina s jej charakteristickou tvárou a dušou: skrátka prostredie, ktoré nás obklopuje a ktoré sme zdedili ako prírodné a kultúrne dedičstvo.

Fenomény a hodnoty, o ktorých hovoríme, však nie sú v skutočnosti vôbec samozrejmosťou. Práve naopak. Sú stále vzácnejšie a zraniteľnejšie. Prehliadanie problémov, spojených s ich ohrozením, si nemôžeme dovoliť. Prečo? Lebo to trvá už pridlho. Už celé desaťročia je (alebo sa zdá byť) vždy niečo dôležitejšie, naliehavejšie, neodkladnejšie. A pritom len znečistené ovzdušie si u nás ročne vyžiada viac ako 5000 predčasných (a teda zbytočných) úmrtí. Čo sa týka zdravotných následkov znečistenej vody, pôdy a následne potravín porovnateľné štatistické údaje k dispozícii nemáme, ale nejestvuje dôvod si myslieť, že by boli menej alarmujúce.

Je isté, že nášmu zdraviu a kvalite života neprospieva ani nebezpečný odpad,  nadmerný hluk, či nepríjemný zápach z priemyselných, poľnohospodárskych a iných prevádzok. Ešte ťažšie dokážeme exaktne merať vplyv narušenej, disharmonickej či devastovanej krajiny na naše duševné zdravie. Ale každý, čo len trochu citlivý človek, aj takéto stresové faktory vníma bolestne.

A nad tým všetkým navyše čnie fatálny problém so zmenou klímy...

Kvalita a optimálne fungovanie všetkého vyššie spomenutého bezprostredne súvisí so spôsobom spravovania štátu. Nikde na svete to nie je ideálne. Ale v mnohých krajinách je to lepšie - a v niektorých dokonca podstatne lepšie - ako u nás. A preto sme presvedčení a presvedčené, že to lepšie môže, ba musí, byť aj tu. Ba čo viac: právo na priaznivé životné prostredie je jedným z našich základných práv, garantovaných ústavou. Tak trvajme na  dodržiavaní našej najvyššej právnej normy a domáhajme sa svojich práv! Ide predsa o naše životy i o životy našich detí a vnúčat!

Zväčša zvykneme apelovať na vládu, parlament, ministerstvá, samosprávu. Teda na tých, na ktorých bola v prvom rade delegovaná moc a zodpovednosť za veci verejné. Tento raz apelujeme na Vás - občanov a občianky, voličov a voličky.

V sobotu, 29. februára, to bude po dlhých štyroch rokoch opäť raz v našich rukách. Minulý rok nás presvedčil, že keď sa zmobilizujeme, dokážeme dostať na vysoké posty ľudí, za ktorých sa nemusíme hanbiť a na ktorých sa dá spoľahnúť. A ktorí/ktoré považujú ochranu prírody a životného prostredia za jednu zo svojich priorít. Nie je dôvod, aby sa to nepodarilo aj túto sobotu. Našťastie, kandidátne listiny viacerých demokratických strán nám tentoraz ponúkajú dostatok vhodných, schopných a dôveryhodných kandidátov a kandidátok (ich zoznam pozri napr. www.ochranari.sk).

Je len na nás, či im dáme šancu. A či spolu s nimi dáme šancu aj nám a prostrediu okolo nás.

Bratislava, 26. 2. 2020

Podpísaní/é členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:
Mikuláš Huba (kontaktná osoba, mikulas.huba2@gmail.com)
Erik Baláž
Dušan Bevilaqua
Michal Deraj
Elena Fatulová
Fero Guldan
Tomáš Derka
Fedor Gömöry
Karol Fröhlich
Ján Hanušin
Boris Hochel
Zuzana Hudeková
Tomáš Hulík
Vladimír Ira
Ján Kadlečík
Karol Kaliský
Peter Klučka
Eva Kováčechová
Ján Lacika
Daniel Lešinský
Branislav Líška
Richard Medal
Vladimír Mokráň
Juraj Nvota
Samuel Pačenovský
Daniel Pastirčák
Soňa Párnická
Tomáš Peciar
Henrich Pifko
Ľudmila Priehodová
Samuel Smetana
Drahomír Stano
Štefan Szabó
Lucia Szabová
Ján Szőllős
Jaromír Šíbl
Natália Šovkoplias
Pavel Šremer
Alexander Vágner
Alena Trančíková
Ľubica Trubíniová
Anna Zemanová

Téma: