Výzva na odvolanie ministerky Gabriely Matečnej

Vážený pán predseda vlády,
predkladáme Vám verejnú výzvu občanov A DOSŤ! pani ministerka, ktorú do dnešného dňa podporilo 41 259 nespokojných občanov Slovenskej republiky. Táto výzva - vrátane zoznamu jej signatárov a signatárok - je verejne dostupná v elektronickej forme na webovej stránke občianskej iniciatívy MY SME LES.

Znenie výzvy je nasledovné:
“Neriešenie a ignorovanie naliehavých a zásadných problémov v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý vedie pani ministerka Gabriela Matečná, pociťujeme my občania Slovenskej republiky ako vážne zlyhanie. Situácia v našej krajine sa stále zhoršuje a netýka sa to len chránených území, ale aj lesov a poľnohospodárskej krajiny.

Sme sklamaní, nahnevaní a nechceme už ďalej tolerovať súčasný stav, preto dôrazne žiadame predsedu vlády SR, aby navrhol prezidentovi SR bezodkladné odvolanie Gabriely Matečnej z postu ministerky. Za hlavný dôvod jej odvolania považujeme negatívne dopady zlých a nekompetentných
rozhodnutí v pôdohospodárskom rezorte, za ktoré nám hrozia už aj medzinárodné sankcie.

Občania Slovenskej republiky”

Vážený pán predseda vlády,
ako iniciátori uvedenej výzvy si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zohľadnili požiadavku
občanov, ako aj požiadavku a vážne výhrady dolu podpísaných iniciatív, organizácií, vedcov a
odborníkov a do 31. 3. 2019 predložili prezidentovi SR Vami podpísaný návrh na odvolanie pani
Gabriely Matečnej z postu ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vzhľadom na
vážnosť situácie v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a s tým súvisiace eskalujúce
napätie v spoločnosti, to pokladáme za Vašu politickú a morálnu povinnosť.

Vopred ďakujeme.
Rastislav Mičaník, Iniciatíva MY SME LES

Aj my, dolupodpísaní, sa stotožňuje s verejnou výzvou občanov A DOSŤ! pani ministerka:
Patrik Magdoško, Iniciatíva poľnohospodárov
Ing. Matúš Hríbik, PhD., lesnícka výzva Odmietame
Mgr. Miroslava Plassmann, PhD., WWF Slovensko
Mgr. Ivana Kohutková, PhD., Greenpeace Slovensko
Ing. Tomáš Vida, PhD., Nadácia Aevis
Ing. Marián Jasík, o.z. PRALES
Marek Páva, Iniciatíva Naše Karpaty
Ing. Štefan Szabó, PhD., o.z. SOSNA
Ing. Ľubica Trubíniová, iniciatíva Bratislava otvorene
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc., Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu

21. 3. 2019

PrílohaVeľkosť
PDF icon Výzva premiérovi P. Pellegrinimu152.31 KB
Zaradenie článku: