Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu k poslaneckému návrhu novely stavebného zákona

S veľkým znepokojením sme prijali správu o poslaneckom návrhu novely stavebného zákona, ktorá obsahuje ustanovenia neprijateľné z hľadiska ochrany životného prostredia, udržateľného územného rozvoja, transparentnosti ako aj účasti verejnosti na rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa jej bezprostredne týkajú. Navyše tým, že ide o poslanecký návrh zákona, opäť sa obchádza riadny legislatívny proces, ktorým musia prejsť vládne návrhy zákonov.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že chaotický spôsob, akým sa v súčasnosti prijímajú zákony v Národnej rade Slovenskej republiky, je absolútne neakceptovateľný a ohrozuje samotné základy právneho štátu.

Plne preto podporujeme odmietavé stanovisko VIA IURIS k spomínanému poslaneckému návrhu.

 

Bratislava, 29. 11. 2022

 

Podpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

 

Erik Baláž

Sabina Barborjak

Dušan Bevilaqua

Jakub Cíbik

Michal Daniška

Michal Deraj

Viera Dubačová

Michal Drotovan

Elena Fatulová

Juraj Flamik

Karol Fröhlich

Fedor Gömöry

Fero Guldan

Ján Hanušin

Ladislav Hegyi

Martin Hojsík (S)

Boris Hochel

Zuzana Homolová

Mikuláš Huba (kontaktná osoba: mikulas.huba2@gmail.com)

Zuzana Hudeková

Tomáš Hulík

Vladimír Ira

Marián Jasík

Ján Kadlečík

Gabriela Kalašová

Karol Kaliský

Ľubica Kolková

Eva Kováčechová

Ľubica Krištofová

Richard Krivda

Ján Lacika

Ľubica Lacinová

Milan Lichý

Branislav Líška

Richard Medal

Klaudia Medalová

Ladislav Miko

Vladimír Mokráň

Juraj Nvota

Daniel Pastirčák

Soňa Párnická

Jana Pavlíková

Patricia Pavlovská

Tomáš Peciar

Andrej Popovič

Henrich Pifko

Ľudmila Priehodová

Samo Smetana

Andrej Steiner

Boris Strečanský

Lucia Szabová

Štefan Szabó

Silvia Szabóová

Jozef Šibík

Katarína Šimončičová

Natália Šovkoplias

Pavel Šremer

Alena Trančíková

Ľubica Trubíniová

Peter Tatár

Imrich Vozár

Marcel Uhrin

Juraj Zamkovský

Pavol Ziman

Lea Zimanová (N)

 

 

--------------------------------------------------------

 

N- dosiaľ nie je člen/členka Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S)

S - člen/členka S-O-S so spočívajúcim mandátom.

Kľúčové slová:
Zaradenie článku: