Podorte výzvu SPÁJAŤ, NIE ROZDEĽOVAŤ

Výzva KOMORY mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie 

Naša spoločnosť v týchto chvíľach čelí humanitárnej, spoločenskej, ekonomickej kríze a súčasne vedome podnecovanej nedôvere a agresivite.

V tejto náročnej situácii vnímame silnú potrebu spoločnosť spájať, nie rozdeľovať. Byť zodpovednými, odvážnymi, ale aj pokornými, múdrymi a prajnými. Myslieť viac ako inokedy na svojich blízkych, ale aj ľudí, ktorí nám blízki nie sú. V tejto situácii sme sa mali snažiť túto krízu prekonať a neprehlbovať rozdiely medzi nami.

A preto by sme chceli vyzvať mimovládne neziskové organizácie, spájajme ľudí, dajme priestor vzájomnej solidarite a dôvere a pomôžme tak znížiť počet pacientov a pacientiek v našich nemocniciach, pomôžme znížiť počet umierajúcich na ochorenie Covid 19, ale aj pacientov s inými diagnózami a pomáhajme aj tým, ktorí z viacerých dôvodov nie sú, alebo nemôžu byť očkovaní.

Jeden z najefektívnejších spôsobov boja proti šíreniu pandémie je podľa výsledkov vedeckého poznania očkovanie.

Oslovme našich blízkych, rodinných príslušníkov, priateľov, známych, susedov, členov, podporovateľov – vytvorme priestor pre vzájomnú dôveru, slušnú a priateľskú diskusiu bez rozdeľovania spoločnosti. Vyhľadajme odborné argumenty podporné očkovaniu a zdieľajme ich. Požiadajme o to isté aj svojich blízkych. Pokúsme sa takto spoločne zvýšiť počet zaočkovaných dobrovoľne. A pre tých, ktorí zaočkovaní nemôžu byť, vytvorme priateľské a rešpektujúce prostredie, aby sme ich chránili pred ochorením aj agresivitou.

Vyzývame tiež občanov a občianky, obyvateľov Slovenska, aby boli citliví, empatickí, chápaví k svojim blízkym, k susedom, k rodákom, k spoluobčanom. Dôverujme vedeckým poznatkom, lekárom, epidemiológom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s bojom proti vážnym ochoreniam.

Buďme slobodní, ale aj zodpovední. Naše konanie neovplyvňuje iba nás, nepovyšujme vlastné práva nad práva iných a viac zraniteľných, ako sme my.

Podporujme lekárov, sestry, záchranárov, zdravotníkov, vedcov, odborníkov, manažérov v zdravotníctve, predstaviteľov štátu a samosprávy, silových zložiek, ... tých, ktorí sa o nás dnes starajú a často sú na pokraji fyzických a psychických síl. Dávajú nám šance, nádej na prežitie a plnohodnotný život, vráťme im ju späť svojimi postojmi a zodpovednosťou.

Vyzývame politických predstaviteľov a predstaviteľky, aby boli našimi dobrými zástupcami, správcami nás všetkých, našej spoločnosti. Ako prví dostávate všetky dôležité informácie, ako prví by ste mali postupovať jednotne a byť príkladom vzájomného rešpektu a slušnosti.

Motivujte k nasledovaniu odporúčaní na to vzdelaných a pripravených odborníkov, každý s rôznymi kompetenciami ale jednotne, slušne a bez vzájomného osočovania.

Verejne diskutujte, ale nenapádajte sa. V snahe o prekonanie krízy, potlačte v sebe sebecké motivácie a chuť pomôcť svojim preferenciám.

Pracujte na odstránení nedôvery, obavy, strachu, beznádeje a prejavov agresivity z obidvoch strán. Pozrite sa do okolitých krajín a použite to, čo je v nich najlepšie, neopakujte to, čo zlyhalo. Aj spoločensky patríme medzi tých, kde sa nachádzame geograficky. Do stredu Európy. Do rozvinutého spoločenstva ľudí.

Pomôžme spoločne a vlastným príkladom lekárom, zdravotníčkam, vedcom a odborníčkam, a všetkým, ktorí sa v súčasnosti o nás starajú a ktorým dnes „iba“ ĎAKUJEME.

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie je poradný orgán Vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. KOMORA MNO v nej združuje predstaviteľov najvýznamnejších platforiem mimovládnych neziskových organizácií v SR.

PODPORTE VÝZVU AJ VY, prosím!

 

Vyhlásenie podporili títo členovia Komory MNO: 

Nezávislá platforma SocioFórum o.z. · Platforma rozvojových organizácií – Ambrela · Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR · Združenia horských a ostatných záchranných systémov SR · Asociácia komunitných nadácií Slovenska · Fóra života · Únia materských centier · Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR · Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií · Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb · Vidiecky parlament · Asociácia firemných nadácií a fondov · Rada mládeže Slovenska · Ženská loby Slovenska · Sieť proti chudobe · Slovenský olympijský a športový výbor · Asociácia na ochranu práv pacientov · Hlas občianskych organizácií · Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií · Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu · Fórum donorov

a členovia KOMORY MNO pri Rade vlády SR pre MNO

 

Zaradenie článku:
Autori: